Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 07:56

Προσωρινός ανάδοχος βγαίνει σήμερα για το κλειστό προπονητήριο στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας

Προσωρινός ανάδοχος βγαίνει σήμερα για το κλειστό προπονητήριο στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας

Το μεσημέρι, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, αναμένεται να εγκριθεί η εισήγηση για τον προσωρινό ανάδοχο του πολύ αναγκαίου έργου “Κατασκευή Προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας», με προϋπολογισμό 1.300.000 ευρώ…

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε εταιρίες και η επιτροπή διαγωνισμού  εισηγείται να κηρυχτεί προσωρινός ανάδοχος η εταιρία που κατέθεσε τη μεγαλύτερη έκπτωση, ύψους 19,45%, που είναι η “Vasartis SA”. Η αμέσως επόμενη έκπτωση είχε ύψος 11.46% και επειδή η διαφορά με το 19,45% είναι μεγάλη,  ζητήθηκε από τη “Vasartis SA”, να αιτιολογήσει την υψηλή έκπτωση, ιδιαίτερα για αυτή την περίοδο με τις μεγάλες ανατιμήσεις στις τιμές των υλικών των έργων. Η εταιρία παρουσίασε επαρκή στοιχεία, σύμφωνα με την Επιτροπή Διαγωνισμού, με τα οποία αιτιολογεί το ποσοστό της έκπτωσης που πρόσφερε, όπως επίσης ενημέρωσε ότι έχει αναλάβει ένα όμοιο έργο στη Λιβαδειά καθώς και ένα κολυμβητήριο με ίδια οροφή στο Άργος και γι’ αυτό γνωρίζει καλά πως θα κάνει το έργο σωστά και οικονομικά. 

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα “ΦιλόΔημος ΙΙ”.