Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016 17:23

Πολιτιστική Πρωτεύουσα, κανόνες ιδιωτικής οικονομίας και δημόσιο λογιστικό…

Πολιτιστική Πρωτεύουσα, κανόνες ιδιωτικής οικονομίας και δημόσιο λογιστικό…

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης με το δημόσιο λογιστικό και χωρίς τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και της αγοράς δεν μπορεί να υπάρξει... Γι’ αυτό και η Βουλή, με τροπολογία της κυβέρνησης και ύστερα από προτροπή της ευρωπαϊκής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, στις τρεις υποψήφιες πόλεις της χώρας, την Καλαμάτα, την Ελευσίνα και τη Ρόδο, να δημιουργήσουν ανώνυμες εταιρίες. Ο «Καλλικράτης» είχε απαγορεύσει στους Δήμους να ιδρύουν ανώνυμες εταιρίες, καθώς στον παρελθόν ορισμένες τέτοιες εταιρίες στην αυτοδιοίκηση είχαν αποδειχθεί κέντρα κακοδιαχείρισης. Να σημειωθεί επίσης ότι εδώ και χρόνια ο Δήμος Καλαμάτας ζητάει να του επιτραπεί να συστήσει μια τέτοια εταιρία για τη διοίκηση και διαχείριση του Μεγάρου Χορού, μάταια όμως…

Να πως επιχειρηματολογεί -στην έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή- η κυβέρνηση υπέρ της κατ’ εξαίρεση ίδρυσης ανώνυμων εταιριών στις τρεις υποψήφιες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ελλάδας: «Δεδομένου του υπερ-τοπικού και υπερ-εθνικού διακυβεύματος που προκύπτει από μία τέτοια διοργάνωση (σ.σ. Πολιτιστική Πρωτεύουσα), κρίνεται αναγκαία η αποτελεσματική διοικητική θωράκιση του φορέα που θα αναλάβει τη διοργάνωση, ο οποίος πρέπει να διαθέτει διοικητική και οικονομική ευελιξία, βάσει των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας και της αγοράς, πάντοτε στο πλαίσιο τήρησης των κανόνων νομιμότητας».
Ο Δήμος Καλαμάτας είναι πιο ευθύς, καθώς σε σχετικό σημερινό δελτίο Τύπου σημειώνει: «Η δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας θα διευκολύνει πάρα πολύ τη διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, παρακάμπτοντας το δύσκαμπτο Δημόσιο Λογιστικό».
Έτσι λοιπόν, ο φορέας που θα διοικήσει και διαχειριστεί το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, το 2021, είτε στην Καλαμάτα είτε στην Ελευσίνα είτε στη Ρόδο θα είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο δεν θα βρίσκεται υπό τον πολιτικό έλεγχο του Δήμου που θα επιλεγεί να φιλοξενήσει το θεσμό. Και ενώ ο Δήμος Καλαμάτας, για παράδειγμα, θα χρηματοδοτήσει με κάποια εκατομμύρια το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα έχει λόγο και ρόλο για τίποτα. Όπως, ουσιαστικά, δεν είχε λόγο και ρόλο για τίποτα απ’ όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα…
Σημειώνεται ότι η τροπολογία κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο είναι έτοιμο να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια.
Στη σχετική συνοπτική έκθεση συνεπειών της τροπολογίας, του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι ο νόμος του «Καλλικράτη» «δεν επιτρέπει τη σύσταση ή τη συμμετοχή στις τρεις υποψήφιες πόλεις σε άλλες Ανώνυμες Εταιρείες, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του προγράμματος «Καλλικράτης». Ως εκ τούτου, οι υποψήφιες πόλεις αδυνατούν να συστήσουν τον απαιτούμενο για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης φορέα διαχείρισης. Επομένως, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής της χώρας μας και των τριών συγκεκριμένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η άρση των νομικών κωλυμάτων αφενός για τη δυνατότητα υποβολής συμμετοχής αφετέρου για την μετέπειτα αποτελεσματική διαχείριση του έργου της διοργάνωσης, εφόσον ένας εξ αυτών επιλεγεί».
Από την πλευρά του, ο Δήμος Καλαμάτας στο σχετικό δελτίο Τύπου σημειώνει: «Τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή εκ μέρους των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία δίδεται κατά παρέκκλιση του «Καλλικράτη» η δυνατότητα στους Δήμους Καλαμάτας, Ελευσίνας και Ρόδου, που είναι υποψήφιοι για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, να συστήσουν Ανώνυμη Εταιρεία για τη φιλοξενία του θεσμού, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση της εν λόγω δράσης. Η δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας θα διευκολύνει πάρα πολύ τη διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, παρακάμπτοντας το δύσκαμπτο Δημόσιο Λογιστικό.
Οι Ανώνυμες Εταιρείες των Δήμων που δε θα επιλεγούν για τη φιλοξενία του θεσμού, τίθενται σε εκκαθάριση αμέσως μετά την ανακήρυξη της πόλης που θα φέρει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. Η Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου που θα επιλεγεί να φιλοξενήσει τον θεσμό, θα λυθεί και θα τεθεί σε εκκαθάριση με την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη».
Στ.Μ.