Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016 12:30

Βοηθούς καλλιτεχνικούς διευθυντές, δημοσιογράφο και φωτογράφο ζητάει το KALAMATA:21

Βοηθούς καλλιτεχνικούς διευθυντές, δημοσιογράφο και φωτογράφο ζητάει το KALAMATA:21

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Δύο θέσεις βοηθού καλλιτεχνικού διευθυντή, μία θέση δημοσιογράφου και μία θέση φωτογράφου, προκήρυξε το Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, KALAMATA:21. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα, η σύμβαση που θα υπογράψουν θα έχει διάρκεια από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος Δεκέμβρη για τους βοηθούς καλλιτεχνικούς διευθυντές, μέχρι το τέλος Νοέμβρη για τον δημοσιογράφο και μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη για το φωτογράφο. Η αμοιβή για κάθε βοηθό καλλιτεχνικό διευθυντή έχει προσδιοριστεί στα 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το δημοσιογράφο στα 5.500 ευρώ και για τον φωτογράφο στα 1.500 ευρώ…

Για να δείτε την ανακοίνωση του Γραφείου Υποψηφιότητας πατήστε εδώ