Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 18:00

Η δύναμη του διαλόγου όπλο στη βία και την κακοποίηση

ΗΜΕΡΙΔΑ 
 Η Τοπική Επιτροπή Μεσσηνίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με το θέμα «Αντιμετωπίζοντας την κακοποίηση με τη δύναμη του διαλόγου και της κοινής δράσης - παρούσα αντιμετώπιση, ελλείψεις, προτάσεις», την Κυριακή 2 Οκτωβρίου από τις 9:30 έως τις 16:00 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας...

«Η ημερίδα» όπως σημειώνεται στην πρόσκληση, «διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Μη Βίας, αποτελεί εκδήλωση ενεργής μη βίας και αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο και αφορούν στην στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, στην ανάδειξη των σημαντικών ελλείψεων καθώς και προτάσεων που επηρεάζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά και στην διάχυση πληροφόρησης και τεχνογνωσίας από εξειδικευμένους φορείς, όπως το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και την Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ημερίδας, επιπλέον του σημαντικού έργου των τοπικών φορέων, θα παρουσιαστεί από την κ. Στάθη, Ψυχολόγο & Διοικ. Διευθύντρια της ΕΛΙΖΑ-Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, το θέμα «Σεξουαλική κακοποίηση: Πρόγραμμα Πρόληψης στα σχολεία», ενώ από τον κ. Νικολαΐδη,Ψυχίατρο, από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.), το θέμα «Σύστημα προστασίας των παιδιών με και χωρίς αναπηρίες στην Ελλάδα και η πρόκληση της αποϊδρυματοποίησης: Η περίπτωση των Λεχαινών» και από την κ. Βασιλακοπούλου, Κοινωνική Λειτουργό επίσης του Ι.Υ.Π., το θέμα «Πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών και Εθνικό Σύστημα Αναφοράς».

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και της Ι. Μητρόπολης Μεσσηνίας και διοργανώνεται σε συνεργασία με την Π.Ε. Μεσσηνίας, το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καλαμάτας, το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας, τις Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας και την Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας.

Επισημαίνεται ότι θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες και ότι η είσοδος είναι ελεύθερη».