Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 18:17

Νέο Δ.Σ. στη Θεατρική Διαδρομή Καλαμάτας

Νέο Δ.Σ. στη Θεατρική Διαδρομή Καλαμάτας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΑ 
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Θεατρικής Διαδρομή Καλαμάτας, που μετά τις εκλογές τα μέλη του έκοψαν και πρωτοχρονιάτικη πίτα. Η σύνθεση όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Ρεπερτορίου, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, έχει ως εξής...

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Τούμπουρου Μαρία
Αντιπρόεδρος: Κυριακόπουλος Ιωάννης
Γ. Γραμματέας: Ασημακόπουλος Απόστολος
Ταμίας: Μητσέας Στάθης
Οργ. Γραμματέας: Καράμπελας Χρήστος
Αναπληρωματικά μέλη: Κανδηλιώτη Αγγελική, Ταγαρούλια Βίλμα

Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Φωτεινόπουλος Γιάννης
Μέλη: Ιατρόπουλος Γιώργος, Κολόζης Νίκος
Αναπληρωματικό μέλος: Καλογεράκος Πάρης

Επιτροπή Ρεπερτορίου
Πρόεδρος: Μουτεβελή Ευτυχία
Μέλη: Μανιατέα Τζένη, Παρθένιος Ηλίας,
Αναπληρωματικό μέλος: Θεοδουλίδη Πέγκυ