Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 18:33

Στείλτε το λογοτεχνικό σας έργο στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Στείλτε το λογοτεχνικό σας έργο στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Λογοτεχνικό διαγωνισμό πεζογραφίας, ποίησης, θεατρικού έργου και δοκιμίου προκήρυξε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους γράφουν στην ελληνική γλώσσα και κατοικούν ή κατάγονται από τη Μεσσηνία, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ηλικίας...

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίστηκε η 15η Φεβρουαρίου 2017 και ως ημερομηνία λήξης η 15η Μαΐου 2017. Κάθε συμμετοχή εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα σκέλη του διαγωνισμού, με μια ποιητική συλλογή (έως 5 ποιήματα), με ένα διήγημα (έως 2.000 λέξεις), με ένα δοκίμιο (έως 2.000 λέξεις) ή/και με ένα απόσπασμα θεατρικού έργου (έως 2.000 λέξεις).

Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αδημοσίευτα και δημιουργήματα ενός μόνο συγγραφέα.

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν δακτυλογραφημένα σε τρία αντίτυπα στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης, συνοδευόμενα από κλειστό φάκελο όπου θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό) και το emailτου συγγραφέα. Στην εξωτερική όψη του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο.

Διακρίσεις

Η κριτική επιτροπή δικαιούται να απονείμει σε κάθε σκέλος του διαγωνισμού βραβεία, επαίνους ή να μην απονείμει καμία διάκριση.

Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν και η τελετή βράβευσης θα γίνει τον Ιούνιο 2017.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 27210 96818 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@vivlkkal.mes.sch.gr.