Πέμπτη, 17 Μαϊος 2018 23:19

Ο Πάνος Τριγάζης θα μιλήσει στην Καλαμάτα για τον Μπάυρον και τον Αϊνστάιν

Ο Πάνος Τριγάζης θα μιλήσει στην Καλαμάτα για τον Μπάυρον και τον Αϊνστάιν

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τι κοινό έχουν ο Μπάυρον και ο Αϊνστάιν; Θα μας το απαντήσει ο Πάνος Τριγάζης, τη άλλη Παρασκευή, 25 Μάη, στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, όπου θα παρουσιαστεί το βιβλίο του “Ο Λόρδος Βύρων στην Αττική”. Ο Πάνος Τριγάζης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μπάυρον για τον Φιλελληνισμό και τον Πολιτισμό, μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης, ιδρυτής του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης και κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ...

Το παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης ιδρύθηκε το 2000 διακηρύσσοντας ως στόχους του:

-   Την παρακολούθηση και τη μελέτη των διεθνών εξελίξεων, ιδιαίτερα αυτών που καταγράφονται μέσα από τη λειτουργία και τη δράση παγκόσμιων και περιφερειακών οργανισμών και θεσμών, αλλά και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνικών κινημάτων.

-   Την συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες και εκστρατείες που αποβλέπουν στον εκδημοκρατισμό και εξανθρωπισμό των διεθνών σχέσεων, στη διασφάλιση και οικοδόμηση της ειρήνης, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και των κάθε μορφής διακρίσεων, στην προώθηση της ισότιμης διεθνούς συνεργασίας και της πολυδιάστατης ασφάλειας, στην επικράτηση της οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης στη διεθνή ζωή.

-   Την επεξεργασία ιδεών και την παρουσίαση προτάσεων προς την Ελληνική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας σε σχέση με τα παραπάνω θέματα.

Το Παρατηρητήριο συνεργάζεται στενά με τον ΟΗΕ, πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκδηλώσεις για την επέτειο ίδρυσης του Οργανισμού, παρουσιάζει και σχολιάζει από τη σκοπιά του την “Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη” του UNDP, ενημερώνει για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ιδιαίτερα σε θέματα ειρήνης και πυρηνικού αφοπλισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της φτώχειας.