Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 12:50

Το ΤΕΙ θα δείξει πώς μπορούν οι νέοι να αναμορφώσουν τον αγροτικό τομέα

Κωνσταντίνος Δελής, Χρήστος Μουρούτογλου, Αναστάσιος Κώτσιρας Κωνσταντίνος Δελής, Χρήστος Μουρούτογλου, Αναστάσιος Κώτσιρας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
Νέοι και αγροτικός τομέας. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για βασικό πυλώνα ώστε να σταθεί η Ελλάδα όρθια. Για το ρόλο των νέων στην εξέλιξη του αγροτικού τομέα διοργανώνεται μια ενδιαφέρουσα διημερίδα στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, την Παρασκευή και το Σάββατο στην Καλαμάτα…

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
Νέοι και αγροτικός τομέας. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για βασικό πυλώνα ώστε να σταθεί η Ελλάδα όρθια. Για το ρόλο των νέων στην εξέλιξη του αγροτικού τομέα διοργανώνεται μια ενδιαφέρουσα διημερίδα στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, την Παρασκευή και το Σάββατο στην Καλαμάτα…

Για τα θέματα της διημερίδας μίλησαν νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου, οι διοργανωτές της, Δρ. Αναστάσιος Κώτσιρας, επίκουρος καθηγητής στο ΤΕΙ, Δρ. Κωνσταντίνος Δελής, καθηγητής εφαρμογών στο ΤΕΙ και Χρήστος Μουρούτογλου Μ.Sc. καθηγητής εφαρμογών στο ΤΕΙ.
Στη διημερίδα θα γίνει παρουσίαση και της προσπάθειας του ΤΕΙ Πελοποννήσου να κριθεί ως διατηρητής παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών. Το ΤΕΙ έχει ήδη κάνει μεγάλη δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση και έχει τεκμηριώσει ότι οι παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών είναι ξεκάθαρα πιο ωφέλιμες από τα υβρίδια, όχι μόνο από διατροφική άποψη αλλά και σε ό,τι αφορά το κόστος και τον όγκο παραγωγής.
Όπως σημείωσε ο Αναστάσιος Κώτσιρας, στην Ελλάδα ο πρωτογενής τομέας έχει συρρικνωθεί σε τεράστιο ποσοστό, παρότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξυγίανση της εθνικής οικονομίας. Τόνισε όμως ότι τελευταία υπάρχουν εκτιμήσεις για αύξηση του ποσοστού του πρωτογενούς τομέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και πως ήδη επιστρέφουν εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα, κυρίως νέοι. Η διημερίδα θα δείξει πως μπορούν να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα και να τον αναπτύξουν, παράγοντας προϊόντα ποιοτικά και ανταγωνιστικά στα προϊόντα που παράγουν άλλες χώρες.
Ο Κωνσταντίνος Δελής υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει η καταγραφή των ποικιλιών λαχανικών, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2020 και μετά δεν θα επιτρέπεται η καλλιέργεια ποικιλιών που δεν είναι καταγεγραμμένες, άρα θα κινδυνεύσουν με οριστική εξαφάνιση ποικιλίες που αν αξιοποιηθούν θα οδηγήσουν στην παραγωγή προϊόντων που θα δίνουν καλύτερες τιμές. Επιπλέον αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το ΤΕΙ για τη γενετική καταγραφή των ποικιλιών των συκιών της Μεσσηνίας.
Ο Χρήστος Μουρούτογλου αναφέρθηκε στην προσπάθεια του ΤΕΙ να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Πελοποννησίων και να αποτελέσει έναν φορέα γνώσεων και πρακτικών που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας.
Σημειώνεται ότι η διημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος», της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
Στ.Μ.