Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 00:00

Το Γραφείο Υποψηφιότητας για τη χθεσινοβραδινή ενημερωτική εκδήλωση

Νίκος Μπασακίδης, Έκτωρ Τσατσούλης Νίκος Μπασακίδης, Έκτωρ Τσατσούλης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
Επιτυχημένη κρίνεται, από το Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, η χθεσινοβραδινή ενημερωτική εκδήλωση, η πρώτη που διοργανώθηκε για το ευρύτερο κοινό. Πάνω από 100 άτομα, σημειώνει το…

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
Επιτυχημένη κρίνεται, από το Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, η χθεσινοβραδινή ενημερωτική εκδήλωση, η πρώτη που διοργανώθηκε για το ευρύτερο κοινό. Πάνω από 100 άτομα, σημειώνει το…

…Γραφείο Υποψηφιότητας «KALAMATA21» δήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συνεχή ενημέρωση, ενώ οι παριστάμενοι ήταν περισσότεροι από 200.
Γράφει το Γραφείο Υποψηφιότητας για τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο: «Την εκδήλωση συντόνισε ο κύριος Μπασακίδης, πολιτικός υπεύθυνος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, ο οποίος κάλεσε στο βήμα το Δήμαρχο, τον κο Π. Νίκα, να απευθύνει χαιρετισμό. Χαιρετισμό απέστειλαν και οι κύριοι Λαμπρόπουλος, Σαμπαζιώτης και Πετράκος. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του κύριου Τσατσούλη και του κύριου Μπασακίδη. Τα θέματα που καλύφθηκαν ήταν ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και οι διαδικασίες συμμετοχής φορέων και πολιτών στη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Μετά την παρουσίαση ακολούθησαν ερωτήσεις που διήρκεσαν περίπου μία ώρα.
Δόθηκε ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει την παρουσίαση, γενικά στοιχεία για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, την περίληψη της έρευνας για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχουν οι πόλεις που φιλοξενούν τον τίτλο, την επίσημη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση της δράσης της Ένωσης για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033, τις ερωτήσεις της αίτησης υποψηφιότητας μεταφρασμένες στα Ελληνικά καθώς και την ταυτότητα του Γραφείου Υποψηφιότητας “KALAMATA21”.
Η εκδήλωση κρίνεται επιτυχημένη καθώς πάνω από 200 άτομα παρευρέθηκαν, πάνω από 100 άτομα δήλωσαν το ενδιαφέρον τους και τη διάθεσή τους για συνεχή ενημέρωση και λάβαμε μεγάλο αριθμό σχολίων και θεμάτων που θα ήθελαν οι παρευρισκόμενοι να αναλυθούν περαιτέρω σε επόμενη εκδήλωση.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του στην εκδήλωση. Για περαιτέρω επικοινωνία με το Γραφείο Υποψηφιότητας μπορείτε να μας βρείτε: Διευθ: Αριστομένους 33 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (3ος όροφος) τηλ: 2721181030, e-mail: info@kalamata21.eu, facebook: https://www.facebook.com/kalamata21?ref=hl».