Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015 12:51

Ενημερωτική εκδήλωση για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ημερίδα στην Καλαμάτα διοργανώνει η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Pharae Palace, όπου θα γίνει αναφορά στη διαλεκτική σχέση της εκπαίδευσης ενηλίκων με το αναπηρικό κίνημα, με εστίαση στην εκπαιδευτική δράση...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ημερίδα στην Καλαμάτα διοργανώνει η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο ξενοδοχείο PharaePalace, όπου θα γίνει αναφορά στη διαλεκτική σχέση της εκπαίδευσης ενηλίκων με το αναπηρικό κίνημα, με εστίαση στην εκπαιδευτική δράση...

«Πρόγραμμα ΔΒΜ Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες και Πολλαπλές Ανάγκες Εξάρτησης σε Κοινωνικές Δεξιότητες». 
Στην περίπτωση των ατόμων με βαριές αναπηρίες που διαβιούν σε ιδρύματα ή που βρίσκονται σε απειλή απομόνωσης, η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να συμβάλει στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού παρέχοντάς τους εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων και σε δραστηριότητες έκφρασης και ψυχοκινητικής ανάπτυξης.
Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 5.00 το απόγευμα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία Α.Π.7,8,9» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το πρόγραμμα

17:00 - 17:30: Προσέλευση - Εγγραφές

Συντονίστρια: Καρούνου Αθανασία, μέλος Γενικού Συμβουλίου Ε.Σ.Α.μεΑ.

17:30 - 18:00: Επίσημη έναρξη - Χαιρετισμοί

Λάγιου Σπυριδούλα, υπεύθυνη για Θέματα Ισότητας των Φύλων - Γυναικών με Αναπηρία και Μητέρων Παιδιών με Αναπηρία της Εκτελεστικής Γραμματείας Ε.Σ.Α.μεΑ. 

Μητροπολίτης  Μεσσηνίας Χρυσόστομος 

Αλειφέρη Ελένη, αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Μεσσηνίας

Νίκας Παναγιώτης, Δήμαρχος Καλαμάτας

18:00 - 18:20: Ασημόπουλος Χάρης, επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθηνών - Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: «Όταν τα παιδιά κινδυνεύουν στα Ιδρύματα: Το φαινόμενο της Ιδρυματικής Παραμέλησης και Κακοποίησης»

18:20 - 19:35: Διάλειμμα

19:35 - 19:50: Παπανικολοπούλου Πέννυ, εξωτερική συνεργάτης Ε.Σ.Α.μεΑ: «Μία Καλή Ζωή για τα Άτομα με Βαριές Αναπηρίες. Ποιές είναι οι σημαντικές ερωτήσεις για τη Βέλτιστη Πρακτική στην υποστήριξη  των συμπολιτών μας;» 

19:55 - 20:15: Κεράνη Αικατερίνη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Μεσσηνίας «Η υπομονή»: «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση για Άτομα με Αναπηρία»

20:15 - 20:35: Μακρίδη Χριστίνα, επισκέπτρια Υγείας και επιστημονικά υπεύθυνη στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π.) Καλαμάτας: «Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία μέσα από Προγράμματα Δία Βίου Μάθησης».

20:35 - 20:45: Εμπειρίες εκπαιδευτών/-τριών από τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δράση «Πρόγραμμα ΔΒΜ Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες και Πολλαπλές Ανάγκες Εξάρτησης σε Κοινωνικές Δεξιότητες»: Γιαννοπούλου Γεωργία, εκπαιδεύτρια - ψυχολόγος  

20:45 - 21:00: Συζήτηση 

Στη λήξη της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.