Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015 21:47

Εργαστήριο πολιτών για την πολιτιστική στρατηγική της Καλαμάτας

Εργαστήριο πολιτών για την πολιτιστική στρατηγική της Καλαμάτας

ΣΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΗ
«Και τώρα τι; Από τη θεωρία στην πράξη» έχει τίτλο το εργαστήριο πολιτών για την πολιτιστική στρατηγική της Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο της Πόλης. Πρόκειται για μια δράση του Γραφείου Υποψηφιότητας για την Καλαμάτα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (Kalamata:21), σε συνεργασία με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Place Identity και Impact Hub Athens...

Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 6.00 το απόγευμα και η συμμετοχή είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής μέσω του συνδέσμου: https://docs.google.com/forms/d/1f3BFAVY5SjdsT_cFlQtzNKX0NgupXSZC4iVsO7OGsTQ/viewform?c=0&w=1
Στην πρόσκληση σημειώνεται: «Για πρώτη φορά στην Καλαμάτα οργανώθηκε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχή των πολιτών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης μας σε βάθος δεκαετίας. Σχηματίστηκαν 8 θεματικές ομάδες εργασίας από εθελοντές που επί 3 μήνες συμμετείχαν σε εβδομαδιαίες συζητήσεις για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων. Το εργαστήριο θα εστιάσει στο ερώτημα "Και τώρα τι; Από τη θεωρία στην πράξη". 
Το εργαστήριο απευθύνεται στα μέλη των ομάδων εργασίας αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη της Καλαμάτας. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν σύντομα οι προτάσεις των ομάδων και θα διερευνήσουμε στην πράξη νέους τρόπους συνεργασίας και υλοποίησης ιδεών. Το εργαστήριο διοργανώνεται από το Γραφείο Υποψηφιότητας σε συνεργασία με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Place Identity και το Impact Hub Athens. Τέσσερις εκπαιδευτές από την Αθήνα με εξειδίκευση σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης, αστικής αναγέννησης και κοινωνικής καινοτομίας θα μοιραστούν μαζί μας μεθόδους και εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού αλλά και πρακτικά παραδείγματα μετάβασης από τη θεωρία στην πράξη».