Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 18:31

Εκδήλωση για τα 10 χρόνια του Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Επετειακή εκδήλωση για τη δεκαετή λειτουργία του Τμήματος Φιλολογίας Καλαμάτας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 7.00 το απόγευμα...

Η εκδήλωση θα γίνει στο αμφιθέατρο Νικόλαος Πολίτης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, στα κτήρια του Πανεπιστημίου στο παλιό στρατόπεδο (Ανατολικό Κέντρο).
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται στο Πανεπιστήμιο το Διεθνές Συνέδριο Αττικού Δράματος και Ρητορικής, που διοργανώθηκε με αφορμή τα δέκα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Φιλολογίας. Το Συνέδριο ξεκίνησε την Τετάρτη και ολοκληρώνεται το Σάββατο. Το πρόγραμμα Παρασκευής και Σαββάτου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
3η Θεματική Ενότητα: Μέση και Νέα Κωμωδία
6η Συνεδρία: Η Ρητορική της Οικογένειας και του Έρωτα στο Αττικό Δράμα
Πρόεδρος: Adele Scafuro (Brown University, ΗΠΑ)
10.00-10.30: Brenda Griffith-Williams (UCL, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο) Οικογένειες και Οικογενειακές Σχέσεις στους Ρητορικούς Λόγους του Ισαίου και της Μέσης και Νέας Κωμωδίας
10.30-11.00: Ανδρέας Φουντουλάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης) Η Ρητορική του Έρωτα στη Σαμία του Μενάνδρου

4η Θεματική Ενότητα: Η πρόσληψη της Αττικής Ρητορείας στην Λυρική Ποίηση και στο Αττικό Δράμα (και αντιστρόφως)
7η Συνεδρία: Αρχαϊκός Λυρισμός, Αθηναϊκό Δράμα και Αττική Ρητορεία 3
Πρόεδρος: Chris Carey (UCL, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο)
11.30-12.00: Γεωργία Ξανθάκη - Καραμάνου (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) Ο Δραματικός Αγών στις Φοίνισσες του Ευριπίδη και η Πρόσληψή του στο Μετα- Ευριπίδειο Θέατρο. Η Περίπτωση του PSI 1303
12.00-12.30: Mike Edwards (Πανεπιστήμιο του Roehampton, Ηνωμένο Βασίλειο) Οι Ρήτορες στο Αττικό Δράμα
12.30-13.00: Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) Τα Δραματικά Στοιχεία στις Δημηγορίες του Θουκυδίδη
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
17.00-18.00: Chris Carey (UCL, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο) Δημοκρατία και Διχόνοια στη Εκκλησία του Δήμου και στο Αττικό Θέατρο
19.00-21.00: Τελετή Δεκαετούς Επετείου του Τμήματος Φιλολογίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
8η Συνεδρία: Αρχαϊκός Λυρισμός, Αθηναϊκό Δράμα και Αττική Ρητορεία II
Πρόεδρος: Guido Avezzù (Πανεπιστήμιο της Βερόνα, Ιταλία)
10.30-11.00 Πηνελόπη Φραγκάκη (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) Η Πρόσληψη της Αττικής Ρητορείας από το Αθηναϊκό Δράμα. Η Χρήση Ρητορικών Τεχνικών στα Θεατρικά Έργα του 5ου αιώνα π.Χ.
11.00-11.30: Μαργαρίτα Σωτηρίου (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) Πτυχές της Επινίκιας Ρητορικής στην Υπηρεσία του Δημοκρατικού Πολιτικού Συστήματος
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μελλοντικές Προοπτικές στη Διδασκαλία και στην Έρευνα του Αττικού Δράματος και της Αττικής Ρητορείας
12.00-13.00: Συντονιστής: Ανδρέας Μαρκαντωνάτος. Συμμετέχοντες Ομιλητές: Guido Avezzù, Mike Edwards, Αθανάσιος Ευσταθίου, Ελένη Βολονάκη