Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 15:46

Από τη Δευτέρα θα αρχίσει να τρέχει η προθεσμία για έκδοση/ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

Από τη Δευτέρα θα αρχίσει να τρέχει η προθεσμία για έκδοση/ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

Τη Δευτέρα 15 Ιούλη 2019 θα αρχίσει να τρέχει η προθεσμία για την έκδοση και ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το 2019, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτώβρη, ανακοίνωσε για ενημέρωση των δικαιούχων το γραφείο της θεματικής αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιας θεμάτων Μεσσηνίας, Αντωνίας Μπούζα…

Ειδικότερα ανακοινώθηκαν τα εξής: “Δημοσιεύτηκε η σχετική εγκύκλιος για την έκδοση και την ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το 2019 , από τις Περιφερειακές ενότητες της χώρας, με την οποία παρέχεται έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Η ανανέωση αλλά και η έκδοση των νέων δελτίων θα γίνεται στα ΚΕΠ και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Μεσσηνίας, από την Δευτέρα 15/07/19 μέχρι 31/10/19.

                    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής , ή ΚΕΠΑ ή απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα , όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)

Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας  και Β.Ν.Κ. που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, , δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. 

Προκειμένου οι τυφλοί και Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ , να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή δελτίου μετακίνησης από άλλη Π.Ε. ή ΚΕΠ
  3. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού. 
  4. Για όσους επιθυμούν δελτία δωρεάν μετακίνησης για το Αστικό ΚΤΕΛ να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το φορολογικό έτος 2018 (όριο εισοδήματος 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67%)

Επισημαίνεται ότι οι κάρτες μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2019 ισχύουν και το 2020 (έως ότου εκδοθεί η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου)”.