Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2021 13:07

Μεγάλη ανάκαμψη στο ΑΕΠ δείχνουν οι αριθμοί - 16,2% το β’ τρίμηνο

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 16,2% το β’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχή...

Σε όρους όκγου το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατά το 2ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 3,4%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 16,2%.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομίες των κρατών της ευρωζώνης, επανέρχονται σε τροχιά ανάπτυξης και σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat η αύξηση του ΑΕΠ είναι μεγαλύτερη στην Ισπανία (19,8%), τη Γαλλία (18,7%), την Ιταλία (17,3%) και την Πορτογαλία (15,5%) όταν Τσεχία (7,8%), Λιθουανία (8,6%) και Γερμανία (9,2%) κατέγραψαν τις «ασθενέστερες» μεταβολές.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ανάπτυξη 13,7% στην ευρωζώνη και 13,2% στην Ε.Ε το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μετά από συρρίκνωση 1,3% (σε Ε.Ε και ευρωζώνη) το πρώτο τρίμηνο του έτους.