Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2023 17:39

Γεωθερμική Ενέργεια: Ποιος ο ρόλος της για μια βιώσιμη ανάπτυξη

Γεωθερμική Ενέργεια: Ποιος ο ρόλος της για μια βιώσιμη ανάπτυξη

Η γεωθερμία είναι μία πολλά υποσχόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία προέρχεται από το υπέδαφος τη γης. Η γεωθερμική ενέργεια αποθηκεύεται σε μεγάλα κοιτάσματα κατά τη ραδιενεργή αποσύνθεση των υλικών, προσφέροντας μια συνεχόμενη και άκρως φιλική για το περιβάλλον παροχή θερμότητας. Οι γεωθερμικοί πόροι είναι διαθέσιμοι παγκοσμίως σε περιοχές με τεκτονική δραστηριότητα, γεγονός που τους καθιστά ουσιαστικό πλεονέκτημα για μια παγκόσμια μετάβαση σε μία καθαρή και βιώσιμη ενέργεια.

 

 

Σε αντίθεση με την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο, χωρίς να χρειάζεται συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτά τα  χαρακτηριστικά της γεωθερμικής ενέργειας είναι ανεκτίμητα, όσον αφορά τη σταθερότητα του δικτύου, καθώς εξασφαλίζουν σταθερή παροχή ενέργειας, ακόμη και όταν άλλες πηγές ενέργειας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αξιοποίησης της γεωθερμίας. Η πιο κοινή μέθοδος είναι μέσω γεωθερμικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη θερμότητα που βρίσκεται βαθιά μέσα στη γη για να παράγουν ατμό, ο οποίος με την σειρά του κινεί έναν στρόβιλο συνδεδεμένο με μια γεννήτρια. Υπάρχουν τρεις τύποι ατμών, ο ξηρός ατμός, ο ατμός φλας και ο δυαδικός κύκλος. Οι μονάδες ξηρού ατμού αφαιρούν τον ατμό από τις ρωγμές στο υπέδαφος και οδηγούν τον ατμό απευθείας στον στρόβιλο. Οι εγκαταστάσεις ατμού φλας παίρνουν το ζεστό νερό που έχει υψηλή πίεση και το μετατρέπουν σε ατμό για να κινήσουν την γεννήτρια, ενώ οι εγκαταστάσεις δυαδικού κύκλου μεταφέρουν τη θερμότητα από το γεωθερμικό ζεστό νερό σε ένα άλλο υγρό, το οποίο βράζει σε χαμηλότερη θερμοκρασία και στη συνέχεια περιστρέφει τον στρόβιλο.

 

Μια άλλη μέθοδος αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας είναι μέσω γεωθερμικών αντλιών θερμότητας που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη κτιρίων. Αυτά τα συστήματα εκμεταλλεύονται τις σταθερές θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια της γης. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η αντλία θερμότητας μεταφέρει θερμότητα από το έδαφος στο κτίριο και το καλοκαίρι λειτουργεί αντίστροφα, αφαιρώντας τη θερμότητα από το κτίριο και μεταφέροντάς τη στο έδαφος για να κρυώσει τον αέρα και να παράγει ψύξη.

 

Παρά τα οφέλη της γεωθερμίας, υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ειδικούς σχετικά με τη γεωθερμική ενέργεια. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η ιδιαιτερότητα της τοποθεσίας καθώς δεν έχουν όλες οι γεωγραφικές τοποθεσίες γεωθερμικούς πόρους. Οι περισσότεροι από τους σταθμούς γεωθερμίας στον κόσμο βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή τεκτονική δραστηριότητα. Η διαδικασία γεώτρησης και εξόρυξης γεωθερμικής ενέργειας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δονήσεις στο υπέδαφος. Επιπλέον, το αρχικό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης μπορεί να είναι υψηλό, αν και συχνά αντισταθμίζεται από το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης μακροπρόθεσμα.

 

Υπάρχουν επίσης περιβαλλοντικές ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι γεωθερμικές μονάδες μπορεί να φαίνονται αθώες όσον αφορά την μόλυνση του περιβάλλοντος, ωστόσο μπορούν να απελευθερώσουν μικρές ποσότητες πυριτίου και διοξειδίου του θείου. Η διαδικασία γεώτρησης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διαρροή επιβλαβών βαρέων μετάλλων. Αν όμως ακολουθηθούν όλοι οι κανονισμοί και ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα διαχείρισης, οι κίνδυνοι μπορούν να μετριαστούν.