Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 22:31

H Γεωθερμία και οι εφαρμογές της στον πρωτογενή τομέα

H Γεωθερμία και οι εφαρμογές της στον πρωτογενή τομέα

Του Μιχάλη Αντωνόπουλου* 
Στην εποχή της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε, η χώρα μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα της είναι η πληθώρα των Γεωθερμικών πεδίων που διαθέτει, η αξιοποίηση των οποίων στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας και σε άλλους κλάδους της οικονομίας (τουρισμός, ενέργεια κ.λ.π) θα επιφέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη…

Tα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται πληθώρα εφαρμογών και νέων επενδύσεων σχετικά με την Γεωθερμία σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας ένα πόλο έλξης και για μελλοντικές επενδύσεις. Σε αυτό συντέλεσε όχι μόνο το πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό, αλλά και η θέληση ορισμένων ανθρώπων να δούνε επιτέλους επενδύσεις που θα βασίζονται στην γεωθερμία να υλοποιούνται και να αποδίδουν και να μην παραμένουν απλά δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης σε ένα απώτερο και αβέβαιο μέλλον.
Στον πρωτογενή τομέα αλλά και στην μεταποίηση όλο και περισσότερες μονάδες αξιοποιούν τις δυνατότητες της γεωθερμίας ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα γεωθερμικά πεδία.
Η γεωθερμική ενέργεια για τη θέρμανση των υδροπονικών καλλιεργειών τομάτας και αγγουριού είναι πια κάτι πολύ συχνό.  Στον τομέα της ελαιοκομίας έχουν υποβληθεί προτάσεις προς χρηματοδότηση που χρησιμοποιούν νερό από αβαθείς υδροφόρους ορίζοντες και στη συνέχεια το διοχετεύουν για τον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας στη μάλαξη της ελαιοζύμης αλλά επίσης και στην ψύξη και διατήρηση των αποθηκευτικών χώρων με τις δεξαμενές ελαιολάδου.  Το αποτέλεσμα παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη αλλά κυρίως έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην μείωση των οσμών και των ρύπων στην ατμόσφαιρα και γενικότερα στο περιβάλλον από τη χρήση άλλων πηγών ενέργειας.
Επίσης σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας έχει αναπτυχθεί πρωτοποριακό πιλοτικό υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Energeia, στο Ν. Εράσμιο Ξάνθης, το οποίο θερμαίνει ένα θερμοκήπιο και το σχολείο του χωριού. Πρόκειται για ένα πρότυπο ενεργειακό πάρκο όπου κανείς θα μπορεί να συναντήσει και να γνωρίσει όλη την πληθώρα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (γεωθερμία, φωτοβολταϊκά, κομποστοποιητές, ηλιακά κάτοπτρα κ.α.).
Άλλες πρότυπες χρήσεις και εφαρμογές της Γεωθερμίας αποτελούν ένα ξηραντήριο αγροτικών προϊόντων της περιοχής και μια πειραματική μονάδα εκτροφής καλλωπιστικών ψαριών.
Οι δυνατότητες ανάπτυξης συνδυασμένων μεθόδων για πληθώρα εφαρμογών είναι ανεξάντλητη για τον τόπο μας.  Έχει δε το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα που ισχυροποιείται λόγω των μικρών θερμοκρασιακών διακυμάνσεων, που είναι χαρακτηριστικό του Θερμομεσογειακού εύκρατου κλίματος.

 

*Γεωλόγου – Γεωτεχνικού Περιβάλλοντος