Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016 16:10

Πώς ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πήραν στο λαιμό τους εργαζόμενους των οποίων οι εταιρίες πτωχεύουν....

Του Γιώργου Κανέλη* 
Κροκοδείλια δάκρυα της κυβέρνησης, αλλά και της μνημονιακής αντιπολίτευσης για την πτώχευση της Ηλεκτρονικής Αθηνών, αφού μέσα στο τρίτο Μνημόνιο που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ πέρασε και το παρακάτω στις 22 Ιουλίου 2015…

Για πλειστηριασμούς ακινήτων με βάση την εμπορική αξία, διεύρυνση της δυνατότητας κατασχέσεων αλλά και αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προνομιακής ικανοποίησης των εργαζομένων σε περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών, προβλέπει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή και ισχύει από τον Ιανουάριο του 2016.
Το σχέδιο νόμου στηρίζεται στο νομοθέτημα που επεξεργάστηκε πέρσι το φθινόπωρο η τότε ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης με ελαφρές τροποποιήσεις, καθώς ήταν το μόνο που είχε τη συγκατάθεση των θεσμών και δεν υπήρχε χρόνος για νέα διαβούλευση.
Ταυτόχρονα με την κατάθεση η κυβέρνηση δεσμεύεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή πριν από την ισχύ του κώδικα το σύνολο των ρυθμίσεων για τα καθυστερούμενα δάνεια (προστασία πρώτης ή μοναδικής κατοικίας από πλειστηριασμούς για οφειλές στις τράπεζες) ενώ διαβεβαιώνει ότι σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών θα παράσχει de facto προστασία στους πολίτες που υπάγονται στις διατάξεις αυτές.
Με βάση το σχέδιο νόμου για τον νέο Κώδικα, οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα διενεργούνται πλέον με τιμή πρώτης προσφοράς την εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίστηκε κατά το χρόνο της κατάσχεσης, και όχι την αντικειμενική του τιμή, όπως ισχύει σήμερα.
Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να αποσυμφορηθεί και να απλοποιηθεί η σημερινή διαδικασία η οποία προβλέπει τιμή πρώτης προσφοράς την αντικειμενική αξία και προϋποθέτει δύο άγονους πλειστηριασμούς για να κάνει δεκτό το αρμόδιο δικαστήριο τη μείωση της τιμής εκκίνησης.
Τι αλλάζει στην αναγκαστική εκτέλεση
Όλες οι αιτιάσεις κατά των πλημμελειών της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης προβάλλονται σε δύο μόνο στάδια.
Το πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα πριν από τον πλειστηριασμό και περιλαμβάνει όλους τους λόγους ακυρότητας της διαδικασίας. Κατά της απόφασης που θα εκδίδεται επιτρέπεται η άσκηση μόνο έφεσης, χωρίς να αναστέλλεται η περαιτέρω διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής υπό προϋποθέσεις).
Το δεύτερο στάδιο τοποθετείται μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού και περιλαμβάνει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής για ενδεχόμενες πλημμέλειες, οι οποίες εμφιλοχώρησαν από την πράξη του πλειστηριασμού μέχρι την σύναξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης.
Ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση (8) μηνών από την ημέρα αυτή.
Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και λοιπούς παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους κ.λπ., κατατάσσονται στη τρίτη σειρά του πίνακα κατάταξης των γενικών προνομίων.
Στη διαίρεση του πλειστηριάσματος, ποσοστό 10% διατίθεται για την ικανοποίηση μη προνομιούχων απαιτήσεων, ποσοστό 65% για την ικανοποίηση των ειδικών προνομίων και ποσοστό 25% για την ικανοποίηση των γενικών προνομίων.
Επιπρόσθετα, διευρύνεται έμμεσα η δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών καθώς καταργείται η απαρίθμηση των ακατάσχετων πραγμάτων και αντικαθίσταται από μια γενικής έννοιας διατύπωση.
Αλλαγές προκύπτουν και ως προς την κατάταξη των προνομιούχων πιστωτών. Καταργείται η πρόβλεψη ότι η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά, σύμφωνα με το άρθρο 977 (συρροή γενικών και ειδικών προνομίων), διενεργείται μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων.
Στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης προηγούνται πλέον οι τράπεζες έναντι των εργαζομένων.
Στην περίπτωση πτώχευσης επιχειρήσεων και εκποίησης ακινήτων τους, το ποσοστό ικανοποίησης των εργαζομένων συρρικνούται στο 25% ενώ των τραπεζών διευρύνεται στο 65%. Το υπόλοιπο 10% από το εκπλειστηρίασμα δίνεται στους μη προνομιούχους πιστωτές.
Γι’ αυτό λοιπόν, χρειάζεται αγώνας για την ανατροπή αυτών των πρακτικών που σαν μόνο στόχο έχουν την καταστροφή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Την πλήρη φτωχοποίηση και απαξίωσή τους.

 

*Αντιπρόεδρος Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Γεν. Γραμματέας Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας