Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 18:44

Νέοι όροι για τη συγκρότηση ενός Νότιου Αναπτυξιακού Μετώπου Πελοποννήσου

Νέοι όροι για τη συγκρότηση ενός Νότιου Αναπτυξιακού Μετώπου Πελοποννήσου

Του Σταμάτη Μπεχράκη* 
Ο νέος κλάδος Λεύκτρου-Σπάρτης δημιουργεί νέους όρους για τη συγκρότηση ενός Νότιου Αναπτυξιακού Μετώπου Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στη συνεργασία των περιφερειών Λακωνίας – Μεσσηνίας…

Η  Περιφερειακή Ανάπτυξη της Νότιας Πελοποννήσου μετά την παράδοση του τμήματος Λεύκτρου-Σπάρτης αποκτά νέους ευνοϊκούς όρους για την ευόδωση της. Το σημερινό γεγονός της λειτουργίας αντικειμενικά επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση και επικαιρότητα τις κατευθύνσεις, τους όρους και τα μέσα που μπορεί να δρομολογηθεί στις σημερινές οικονομικές συνθήκες  η Περιφερειακή Ανάπτυξη της Νότιας Πελοποννήσου κινητοποιώντας όλες τις τοπικές δυνάμεις και την κυβέρνηση.
Η νέα  οδική διασύνδεση Τρίπολης-Καλαμάτας-Σπάρτης που προσφέρεται με τον κλάδο Λεύκτρου-Σπάρτης ενισχύει την ελκυστικότητα και την εξωστρέφεια της Νότιας Πελοποννήσου. Την υποβοήθα στην ανάδειξη ή προώθηση τουριστικών υπηρεσιών και αγροτικών προϊόντων. Η νέα δυνατότητα, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την εφαρμογή καινοτομιών και την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών τοπικών-χωρικών ανισοτήτων και στους άλλους τομείς εκτός των οδικών μεταφορών μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα σελίδα στις περιφέρειες τόσο της Λακωνίας όσο και της Μεσσηνίας. Οι οποίες είναι οι νοτιότερες Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής χώρας και επικρατούν και στις δύο κοινά χαρακτηριστικά. Αποτελούν το Νότιο Τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, έχουν κοινά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και κοινά προβλήματα. Έχουν συναφές Αναπτυξιακό Πρότυπο. Παρουσιάζουν συναφείς Αναπτυξιακές Δυνατότητες και Προοπτικές σε κλαδικό επίπεδο (Πρωτογενής τομέας, Τουρισμός, Πολιτισμός) καθώς και σημαντικότατους αγροτικούς πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους.
Η δημιουργία μιας ειδικής επιτελικής επιτροπής είναι σήμερα αναγκαία με ουσιαστικό παράγοντα, τον κυβερνητικό συντονιστικό ρόλο ώστε να επιτευχθεί η συστηματική ευρεία συνεργασία κρατικών υπηρεσιών, κλαδικών πολιτικών και τοπικών δυνάμεων. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίων Δασαρχείων, Αρχαιολογικών υπηρεσιών κλπ. Μέσω της λειτουργίας της επιτελικής επιτροπής θα υποβοηθηθεί παραπέρα η επιτάχυνση των προγραμμάτων της αυτοδιοίκησης ή μη, η συγκεκριμενοποίηση πολιτικών σε επίπεδο ενδοπεριφερειακών ενοτήτων και η ανάπτυξη της συνεργασίας με την περισσότερο ενεργό συμμετοχή τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών φορέων.
Η προσπάθεια πρέπει να είναι η συνεχής. Μόνο η διαρκής ανάδειξη, η αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων προωθητικών δραστηριοτήτων θα βάλουν τη Νότια Πελοπόννησο σε αναπτυξιακή τροχιά. Απαιτείται συντονισμός, μεθοδική παρακολούθηση στόχων και ανάπτυξη ενοποιητικών συνεργιών.
Γιατί η πρόσφατη αρνητική στάση ορισμένων τοπικών παραγόντων στην πρόταση ένταξης της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα -Πύργος -Καλαμάτα στο πακέτο Γιούνκερ  είναι μάλλον παράδειγμα προς αποφυγή.

 

*Μέλος της διοίκησης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου