Παρασκευή, 13 Μαϊος 2016 22:06

Και στην Παιδεία επίθεση για τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Και στην Παιδεία επίθεση για τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
1       Με τη σφραγίδα της Ε.Ε και σημαία τη δήθεν ''ένταξη'', ξηλώνεται όπως-όπως η “Ειδική Αγωγή”.
Παράλληλα με το ασφαλιστικό-φορολογικό, η Κυβέρνηση ΣΥΡΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ με συνοπτικές διαδικασίες ξηλώνει την ειδική αγωγή με ειδική τροπολογία πού πέρασε στην βουλή...

Η τροπολογία αυτή μεταξύ άλλων αναφέρει για τα Τμήματα Ένταξης τα εξής:
«Σκοπός των Τ.Ε. είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους».
Αυτό αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας και το ρόλο των Τμημάτων Ένταξης σε πρώτη φάση, ενώ μελλοντικά υπάρχει ο κίνδυνος να καταργηθούν Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Γυμνάσια και γενικότερα αναδιαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας των γενικών σχολείων.
Ο ειδικός παιδαγωγός του Τμήματος Ένταξης θα είναι ο μόνιμα περιπλανώμενος εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πηγαίνει από τάξη σε τάξη ή ακόμη και από σχολείο σε σχολείο, στην προσπάθειά του να στηρίξει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρία.
      Τι θα προλαβαίνει άραγε να κάνει ο ειδικός εκπαιδευτικός, αξιολόγηση, εξατομικευμένη παρέμβαση, συμβουλευτική;
Το Υ.ΠΠΕΘ. χρησιμοποιώντας έννοιες όπως «συνεκπαίδευση», «συμπερίληψη», «προώθηση της ένταξης», «ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση» επιχειρεί να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές μέσα στις τάξεις των γενικών σχολείων, χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό.
Αν θέλουμε να εφαρμοστεί η ενταξιακή πολιτική επί της ουσίας και να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους, απαιτούνται ριζικές αλλαγές όχι μόνο στη νομοθεσία αλλά κυρίως σε πρακτικό και οικονομικό επίπεδο.
      Άραγε πόσο εφικτό είναι να εφαρμοστεί η συμπερίληψη ατόμων με ανομοιογενείς εκπαιδευτικές ανάγκες σε τάξεις γενικών σχολείων 20–25 μαθητών, όπου ακόμη και το τυπικά αναπτυσσόμενο παιδί δυσκολεύεται να παρακολουθήσει;
      Πώς είναι δυνατόν να συνυπάρξουν δύο ή και τρεις εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα μέσα στην ίδια τάξη (εκπαιδευτικός τάξης, εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης);
      Ποιος μας εγγυάται ότι η συνύπαρξη όλων αυτών των εκπαιδευτικών στην ίδια τάξη δε θα προκαλέσει την αναστάτωση και την αποδιοργάνωση των μαθητών;
      Πόσο εύκολο είναι ένας μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή / και αναπηρία στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης του, να μη βιώσει την απόρριψη και την περιθωριοποίηση, αφού θα βρίσκεται σε συνεχή σύγκριση της απόδοσής του με την απόδοση των συμμαθητών του;
      Είναι σε θέση το Υ.ΠΠΕΘ. στην τρέχουσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία να στηρίξει οικονομικά και υλικοτεχνικά το θεσμό της συμπερίληψης;
Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η άκριτη υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών του εξωτερικού στην εκπαίδευση (συμπερίληψη), χωρίς προηγούμενη ανάλυση των ιδιαίτερων συνθηκών της χώρας μας και χωρίς συστηματικό έλεγχο συνεπειών και αποτελεσμάτων μπορεί να θεωρηθεί επιπόλαιη και να αποβεί επικίνδυνη για τη δημόσια εκπαίδευση.
Η Ειδική Αγωγή ως αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί με περίσσεια σοβαρότητα και υπευθυνότητα προς όφελος όλων των μαθητών.
2       Συγχωνεύουν τα νηπιαγωγεία
Παράλληλα με το φορολογικό, την ίδια περίοδο, κλείνουν νηπιαγωγεία αφού θεσμοθέτησαν:
Α) Ως απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει νηπιαγωγείο πρέπει να έχει 15 παιδιά αντί 7 που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Β) Ένας νηπιαγωγός για 25 παιδιά αντί 15 πού ίσχυε μέχρι σήμερα.
Πολλά γειτονικά αλλά και περιφερειακά νηπιαγωγεία θα κλείσουν ή θα συγχωνευτούν με την εφαρμογή της τροπολογίας και παράλληλα θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στην μεταφορά των νηπίων. Θα προστεθεί άλλο ένα πρόβλημα, στην ήδη προβληματική, μεταφορά των μαθητών.
3       Κλείνουν τα ολοήμερα
Απαιτούν το λιγότερο 14 παιδιά για να λειτουργήσουν και καταργούν τον μόνιμο εκπαιδευτικό για το ολοήμερο.
Ορισμένα θα κλείσουν, αφού δεν θα έχουν 14 παιδιά. Σε όσα παραμείνουν θα κάνουν «λάστιχο» τους εκπαιδευτικούς που θα τους ανακυκλώνουν. Τα παιδιά δεν θα έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό που θα τα γνωρίζει και θα τα βοηθά κατά το 2ωρο της παραμονής τους στο σχολείο. Πρόκειται πλέον περί αποκλειστικού παρκαρίσματος των παιδιών και όχι εκπαιδευτική διαδικασία.
4       Μειώνουν κατά 1 ώρα τα αγγλικά, κατά μία ώρα τα γερμανικά και κατά μία ώρα την πληροφορική.
Στα πλαίσια της μείωσης των δαπανών και όχι της κάλυψης των αναγκών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•        Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας προσπαθούν να εξαπατήσουν με προκλητικό τρόπο τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς και γονείς, μιλώντας υποκριτικά για «Ενιαίου τύπου ολοήμερο σχολείο» ενώ στην πραγματικότητα καταργούν τα ολοήμερα και περικόπτουν χιλιάδες διδακτικές ώρες οδηγώντας τα σχολεία να διαμορφώνουν τελικά το πρόγραμμά τους με όσους εκπαιδευτικούς και όσες διδακτικές ώρες «περισσεύουν»!
•        Οι υποσχέσεις για 20.000 μόνιμους διορισμούς μετατρέπονται σε χιλιάδες απολύσεις!
•        Ο αντιλαϊκός οδοστρωτήρας της κυβέρνησης δεν έχει φρένο!
•        Με τα μέτρα που παίρνει στην Παιδεία, οδηγεί σε απόγνωση τις οικογένειες και τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας!!
•        Είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση θεσμών που έχουν προσφέρει και εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικό έργο στα πλαίσια της σχολικής μονάδας.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Δήμου Καλαμάτας απαιτεί:
      Την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης τροπολογίας για την Ειδική Αγωγή
      Την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης για το φερόμενο ως "Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου".
      Την απόσυρση της διάταξης που ψηφίστηκε για τα νηπιαγωγεία.
      Την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή.
      Την άμεση πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ