Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016 12:12

Περί πολιτικής ηθικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περί πολιτικής ηθικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Του Νίκου Πατσαρίνου* 
Η παράταξή μας αγωνίζεται παντού και πάντα για μια δημόσια διοίκηση που θα την χαρακτηρίζει η θεσμική, δημοκρατική, συμμετοχική, συλλογική, δίκαιη και διαφανή λειτουργία της. Έτσι από τις πρώτες στιγμές της δράσης μας εντοπίσαμε την «ξεχωριστή» σχέση του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη με τις εργοληπτικές εταιρείες άμεσων συγγενικών του προσώπων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και η σχέση αυτή αποτέλεσε πάντοτε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσής μας...

Καλέσαμε πολλές φορές τον κ. Τατούλη σε όλα τα όργανα της Περιφέρειας να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου για υποχρεωτική αποχή του από συμπράξεις με πρόσωπα μέχρι β΄ βαθμού συγγένειάς του σε έργα της Περιφέρειας και στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι Πολίτες της Πελοποννήσου να αποδεχτεί επιτέλους ως επιτακτική απαίτηση των καιρών την ταύτιση «νόμιμου και ηθικού».
Τελευταίες δράσεις μας γι’ αυτά η από 21/10/2015 επιστολή μας προς τα αρμόδια Υπουργεία «περί ελέγχου νομιμότητας στη λειτουργία της Περιφέρειας Πελοποννήσου» που ακόμα επί της ουσίας δεν έχει απαντηθεί και η από 7/6/2016 ανακοίνωσή μας περί της 10ης απαράδεκτης παράτασης σε έργο της Περιφέρειας με ανάδοχο την «Καστάτ Τεχνική» συμφερόντων του αδελφού του κ. Βασίλη Τατούλη. Σημειώνουμε ότι και οι τρεις (3) εταιρείες (Καστάτ Κατασκευαστική- Καστάτ Τεχνική-Ασφαλτοδυναμική) που συμμετέχουν μέλη της οικογένειας Τατούλη δραστηριοποιούνται έμμεσα ή άμεσα σε δεκάδες έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Όμως ο λαλίστατος «επί παντός επιστητού» κ. Τατούλης στο πολυσήμαντο αυτό θέμα συστηματικά σιωπά…
Με το 22388/27-5-2016 πόρισμα της ΔΟΥ Τρίπολης (το οποίο δεν αμφισβητήθηκε από την Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νικολάκου) προστίθενται καινούργια στοιχεία στη λειτουργία της «Καστάτ Κατασκευαστική ΑΤΕ». Σε αυτό αναφέρεται η μη απόδοση ΦΠΑ, παρακρατουμένων φόρων και τελών χαρτοσήμου από το 2005 έως το 2011 και προτείνονται, για τη διασφάλιση του Δημοσίου, μέτρα για την Εταιρεία και τους εκπροσώπους της όπως η απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων ή χορήγησης βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, η αναστολή του απορρήτου των καταθέσεων και η δέσμευση μέρους των ποσών.
Μ’ αφορμή αυτό και το γεγονός ότι δεν μας δόθηκαν για άλλη μια φορά στοιχεία που ζητήσαμε προηγουμένως στην Οικονομική Επιτροπή για την όλη δράση της Εταιρείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προτείναμε να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου ν’ απαντηθούν ερωτήματα και προπάντων να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των προαναφερόμενων στοιχείων στις άλλες δύο εταιρείες και μέσω αυτών στη λειτουργία των έργων της Περιφέρειας στα οποία εμπλέκονται.
Όμως στην απάντησή τους ο κ. Τατούλης και τα στελέχη της παράταξής του σε πλήρη σύγχυση υιοθέτησαν το ρόλο εκπροσώπων της Καστάτ συνοδευόμενη από παραλήρημα ύβρεων και προσωπικών εμπαθών εναντίον μας χαρακτηρισμών ....
Αντιπαρερχόμαστε τις αήθεις αλλά συνήθεις δυστυχώς πιο πάνω επιθέσεις και αφού καταθέσουμε ότι:
•        Το «θέατρο» και το οργίλο δήθεν ύφος του κ. Τατούλη δεν έχει πλέον αποδέκτες,
•        Η μεθοδευμένη επιλογή του να δημιουργεί εντάσεις σε κάθε διαφορετική - αντίθετη άποψη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ότι πιο «παλαιό», ξεπερασμένο, και πολωτικό υπάρχει
•        Η προσπάθεια του να «φορέσει» τον δικό του «κορσέ» στη λειτουργία της Περιφέρειας, δεν θα περάσει
•        Η συμπόρευσή του με όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και μ’ ευθύνη τους μας έφεραν μέχρι εδώ, τον έχει πλέον αποκαλύψει,
δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι σε μια περίοδο οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που η κοινωνία δικαιολογημένα ζητά σαφείς απαντήσεις και πολύ περισσότερο πράξεις σε θέματα διαχείρισης του δημοσίου πλούτου, θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστάρηδες σε κάθε προσπάθεια για νόμιμη, δημοκρατική, διαφανή και δίκαιη λειτουργία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

*Για την «Πελοπόννησος Πρώτα»
Ο επικεφαλής Νίκος Πατσαρίνος