Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017 17:03

Νέα σελίδα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας

Νέα σελίδα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας

Της Γιώτας Κοζομπόλη-Αμανατίδη 
Το 1932 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, υπό την πίεση των κοινωνικών αναγκών και των αγώνων, θεμελίωσε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, αντί ο συγκεκριμένος φορέας να εξελιχθεί σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όλους, κινδύνευσε με κατάρρευση: Πολυνομία, αβεβαιότητα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία για τους πολίτες. Μη αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων. Γραφειοκρατία, λειτουργικές σπατάλες  και απώλειες  εσόδων λόγω κακής διαχείρισης της περιουσίας του φορέα ασφάλισης.
Στον αντίποδα μιας σειράς επιλογών με βαθιές ρίζες, που υποθήκευσαν το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης, βρίσκεται η νέα αρχιτεκτονική για την κοινωνική ασφάλιση. Πρώτος στόχος του νέου σχεδίου που θεσμοθετήθηκε με το ν. 4387/ 12-05-2016 και έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, είναι η διασφάλιση του δημόσιου  χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης…

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είναι ένας ενιαίος, δημόσιος φορέας ασφάλισης, με ίδιους κανόνες για όλους, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική πρόοδος και δικαιοσύνη. Η δημιουργία του ΕΦΚΑ αποτελεί μία πραγματική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, σε αντίθεση με προηγούμενες παρεμβάσεις που ισοδυναμούσαν με κατ’ όνομα συγχωνεύσεις, ενώ, στην πράξη, περιορίστηκαν σε απλή μεταφορά των επιμέρους ταμείων κάτω από οργανισμούς-ομπρέλες. Ο ΕΦΚΑ δημιουργήθηκε εξ αρχής με δικές του δομές προσαρμοσμένες στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Διασφαλίζεται τόσο η οργανωτική ενοποίηση είναι όσο και η ουσιαστική ενοποίηση, με την εφαρμογή ενιαίων κανόνων εισφορών και παροχών για όλους.
Στο νέο φορέα που ενεργοποιήθηκε την πρώτη εργάσιμη ημέρα του χρόνου, εντάσσονται εννέα ασφαλιστικοί φορείς, 4.2 εκ. ασφαλισμένοι και 2,6 εκ. συνταξιούχοι. Η ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ( efka.gov.gr) τέθηκε ήδη σε λειτουργία, ενώ στις 15 Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά  το ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων, με 15 εκ. εγγραφές. Επίσης ενεργοποιήθηκε και το τηλεφωνικό κέντρο (1555), το οποίο λειτουργεί από 8 πμ έως 4μμ. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, να εκκαθαριστεί το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και από το τέλος του 2017 και μετά, η απονομή των συντάξεων να γίνεται εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης. Με τη διοικητική και ουσιαστική ενοποίηση και την μηχανοργάνωση των δεδομένων, παρέχονται μια σειρά από υπηρεσίες, που, εκτός των άλλων, βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Για παράδειγμα η δυνατότητα διεκπεραίωσης πολλών θεμάτων από το σπίτι μέσω διαδικτύου, ή αν δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, η δυνατότητα εξυπηρέτησης από το πλησιέστερο ΚΕΠ. Ή το γεγονός ότι  οι πληρωμές των εισφορών, γίνονται μέσω της Τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο και απλό τρόπο.
Παράλληλα αναπτύσσονται δράσεις για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, που και τα δύο είναι μεγάλες πληγές στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Για το λόγο αυτό αναδιοργανώθηκαν οι υπάρχοντες ελεγκτικοί μηχανισμοί και επιπλέον δημιουργούνται Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), που θα στελεχωθούν με 1000 άτομα και θα λειτουργήσουν σταδιακά σε όλη τη χώρα, ώστε να ασκούν δίκαιο και εντατικό έλεγχο για την ανασφάλιστη εργασία.
Η υιοθέτηση ενιαίων και απλών κανόνων θα συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου και οι πολίτες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν με ακρίβεια ζητήματα, όπως το ύψος των ασφαλιστικών τους εισφορών, το ασφαλιστικό τους ιστορικό και τη σύνταξη που θα λάβουν. Πρόκειται για νέα σελίδα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, ένα μεγάλο βήμα για να στηθεί ένα σύγχρονο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που θα αποτελεί δίχτυ προστασίας στην κοινωνία.
Είναι αυτονόητο ότι δεν θα είναι όλα τέλεια από τις πρώτες μέρες. Θα είναι όμως αμέσως καλύτερα και μέρα με τη μέρα θα βελτιώνονται ακόμα περισσότερο.
Ο ΕΦΚΑ ανήκει σε όλους μας μπορεί να μας εξασφαλίσει κοινωνική αλληλεγγύη, πρόοδο και ισορροπία. Αξίζει να τον προστατεύσουμε και να τον κρατήσουμε μακριά από κάθε αντιπαράθεση.

*Δικηγόρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας