Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017 20:13

"Αυτή είναι η αλήθεια για το σχέδιο πόλεως Βέργας"

"Αυτή είναι η αλήθεια για το σχέδιο πόλεως Βέργας"

Του Γιώργου Μπρέγιαννη* 
Κα Αντιδήμαρχε (σ.σ. Παναγιώτα Ντίντα, αντιδήμαρχος αρμόδια και για τα πολεοδομικά θέματα), στα λόγια τα παρουσιάζετε όλα ομαλά σε σχέση με το σχέδιο πόλεως Βέργας και τον παραλιακό πεζόδρομο. Παρ΄ όλα αυτά, σας έχουν ενημερώσει από την πολεοδομία  ότι το κτηματολογικό υπόβαθρο της μελέτης, που επικαιροποιείτε, έχει ανακρίβειες και σε πολλές περιπτώσεις λάθη, διότι:...

 

  α) Βασίζεται στο κτηματολογικό υπόβαθρο της προηγούμενης μελέτης  (1999) και δεν έχουν διορθωθεί τα λάθη σε ιδιοκτησίες του  κτηματολογικού 1999 (παρά τις ενστάσεις) και ακόμη διότι σε όλο αυτό το διάστημα έχουν κτιστεί καινούργια σπίτια στον οικισμό, τα οποία δεν αποτυπώνονται.

  β) Σε πολλά σημεία η θεσμοθετημένη με ΦΕΚ (όπως και εσείς αναφέρετε και επικαλείσθε) γραμμή αιγιαλού και γραμμή παραλίας, δεν έχει εφαρμοσθεί σωστά (έχει γίνει λάθος σε συντεταγμένες κορυφών της γραμμής αιγιαλού) στο υπόβαθρο του υπό επικαιροποίηση σχεδίου πόλεως, παρά τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί από το 1999 και οι οποίες δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν.

Οπότε για ποία "επικαιροποιηση" ομιλείτε,  όταν το υπόβαθρο του σχεδίου έχει τέτοιες ανακρίβειες !!

Όσο για τον παραλιακό πεζόδρομο,  ισχυρίζεστε ότι ο δήμος Καλαμάτας "μετέθεσε τη χωροθέτηση του παραλιακού πεζοδρόμου πάνω στη ζώνη παραλίας", όμως λέτε την μισή αλήθεια, διότι σας πληροφορώ ότι ο παραλιακός πεζόδρομος ρυμοτομεί μόνιμα κτίσματα, τα οποία εξαιρούνταν από την θεσμοθετημένη με το παραπάνω ΦΕΚ  λωρίδα παραλίας (οριζόμενη εκ της καθορισθείσης γραμμής αιγιαλού και γραμμής παράλιας), ενώ, σε μερικές περιπτώσεις, ο παραλιακός πεζόδρομος ευρίσκεται εκτός ζώνης παραλίας.

Επίσης, ο παραλιακός πεζόδρομος, όπως έχει σχεδιαστεί, δεν έχει καμία επαφή και δεν εξασφαλίζει  καμία πρόσβαση στη  παραλία της Βέργας, διότι δεν μπορείς, διαβαίνοντας το πεζόδρομο, να πλησιάσεις την παραλία, καθ΄ ότι ο πεζόδρομος "τρέχει" καθ΄ όλο το μήκος του σε ύψος 7μ-10μ από την θάλασσα και την παραλία, πάνω στο ασταθές κατακόρυφο πρανές, το οποίο υπάρχει σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Βέργας. Εκτός εάν σκοπεύετε να σχεδιάσετε σκάλες προς την παραλία και τη θάλασσα, ανά διαστήματα!!!

Ακόμα και τη μοναδική πρόσβαση που υπάρχει ανέκαθεν (την ασφαλτοστρωμένη οδό Κουμουνδούρου), σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Βέργας, από την εκκλησία της Αγια Σιών μέχρι τον Αλμυρό, η οποία κατεβαίνει στη θάλασσα και την παραλία και εξυπηρετεί τον κόσμο, "φροντίσατε" με το σχέδιο που προτείνετε, στην ουσία να τον καταργήσετε, διότι τον οδηγείτε μέσα σε υφισταμένη ιδιοκτησία να καταλήξει σε ύψος 8μ από την θάλασσα και την παραλία !!!.

Και γι΄ αυτά τα ζητήματα έχουν γίνει ενστάσεις και έχουν αγνοηθεί.

Όλα αυτά δείχνουν ότι το σχέδιο πόλεως παραλίας Βέργας, έχει συνταχθεί πρόχειρα και βιαστικά, είναι επικαιροποιημένο μόνο κατ΄ ευφημισμόν, έχει διωκτικό κατά της ιδιοκτησίας πνεύμα, ο δήμος δεν έχει διάθεση για σωστές και ρεαλιστικές διορθώσεις και γι΄ αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί και θα μπει σε καινούργιες περιπέτειες.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη δόμηση στην περιοχή της Βέργας, το σχέδιο έπρεπε  να προέβλεπε ήπια ρυμοτόμηση, ώστε να λαμβάνει υπ όψιν το ήδη δομημένο περιβάλλον και να μην οδηγεί σε λύσεις που απαιτούν μεγάλες ρυμοτομήσεις, που σε πολλές περιπτώσεις  φθάνουν  στα όρια της εξαφάνισης ιδιοκτησιών (οικοπέδων και κτισμάτων). Έτσι,  σύμφωνα με το σχέδιο, δεσμεύονται οι ιδιοκτησίες πολλών κατοίκων και αυτοί γίνονται  "όμηροι" του δήμου, στην  διάθεση του και την οικονομική του δυνατότητα για απαλλοτριώσεις.

Αυτή είναι η αλήθεια για το σχέδιο πόλεως Βέργας.

    

*  Πολιτικός Μηχανικός