Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 13:13

Ελευθερία έκφρασης, με αφορμή το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ελευθερία έκφρασης, με αφορμή το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Του Στάθη Σταματόπουλου 
Στο  τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας (:13-07-2017), τέθηκε ως θέμα, εκτός ημερησίας διάταξης, για  τη λήψη σχετικής απόφασης, η αναβολή ή μη της έκπτωσης του  αναδόχου του έργου του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, εξαιτίας  ελαττωμάτων του έργου, ενόψει της υπόσχεσης της αναδόχου  Κοινοπραξίας, ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου της  Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί της διόρθωσης των  ελαττωμάτων αυτών, εντός προθεσμίας 40 εργασίμων ημερών από το τέλος του Φεστιβάλ Χορού...

       Πρόκειται για το έργο, το οποίο, ενώ έχει ολοκληρωθεί σε  ποσοστό 95%, εν τούτοις, δεν έχει παραδοθεί, παρά το γεγονός  ότι χρησιμοποιείται αποσπασματικά από τη Δημοτική Αρχή,  ενώ εμφανίζει κατασκευαστικά ελαττώματα (π.χ. υγρασία,  ρωγμή στο δάπεδο, σπασμένα καθίσματα κλπ),  καθώς και  πλημμέλειες στη λειτουργία των μηχανολογικών του  εγκαταστάσεων (π.χ. εξοπλισμός σκηνής).     

STAMATOPOULOS-STATHIS-17-05-16.jpg        Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, διατυπώθηκαν πολλές  επιφυλάξεις, πρωτίστως,  από  τη  δημοτική  μας  παράταξη ,  που  εκπροσωπεί  τη  μείζονα  μειοψηφία  (:ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ),  αλλά  και  από  το   σύνολο  της  αντιπολίτευσης,  όσον  αφορά  στη  δυνατότητα  της  Κοινοπραξίας  να  ανταποκριθεί  στις  συμβατικές  της  υποχρεώσεις,  αλλά  και  πλήθος   αιτιάσεων,  διότι , κατά  το  παρελθόν,  η  ίδια  Κοινοπραξία ενέπαιζε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  ότι  θα  παραδώσει  το  έργο,  κατά  τρόπο  άρτιο  και  χωρίς  άλλη  καθυστέρηση,  χωρίς  όμως  να  έχει  πράξει  κάτι  τέτοιο  μέχρι  σήμερα.  

       Κατά  το  χρόνο  των  τοποθετήσεων  και  της  ψηφοφορίας,   ο  υπογράφων   και  ο  συνάδελφος  στη  δημοτική  παράταξη,  Κώστας  Γεωργακίλας,   υπερψηφίσαμε  την  αναβολή  της  έκπτωσης  της  αναδόχου,  με  συγκεκριμένη επιχειρηματολογία.  Συγκεκριμένα, αναφέραμε ότι: α] η τυχόν  έκπτωση θα οδηγήσει  το  Δήμο  σε  μακροχρόνιους  δικαστικούς  αγώνες   και  εν  πάση  περιπτώσει,  είναι  το  έσχατο  μέσο  επίλυσης  της  διαφοράς,  β] ότι, μετά  την  τυχόν  έκπτωση,  θα  απαιτηθούν   χρονοβόρες  διαδικασίες  εκκαθάρισης   του  έργου  με  την  ανάδοχο  Κοινοπραξία   και  ακολούθως   νέα  δημοπράτηση    των  υπόλοιπων  εργασιών,  ώστε  να  εκτελεστούν  από  άλλον  ανάδοχο,   γ] ότι  με  την  αναβολή  δεν  απεμπολούνται  τα  δικαιώματα   του  Δήμου  για  την  έκπτωση  του  αναδόχου,  διότι   η  απόφαση  θα  έχει  αναβλητικό  και   μόνο   χαρακτήρα,   δ]  ότι  φαίνεται  να  έχει  ανακτηθεί  η  επικοινωνία  του  Δήμου  Καλαμάτας  με  την  ανάδοχο Κοινοπραξία (βλ.:  νέος  εκπρόσωπος,  νέα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κλπ),  η  οποία  προφανώς  είχε  χαθεί  κατά  το  τελευταίο  χρονικό  διάστημα,  προφανώς   και  με  την  ευθύνη  της  Δημοτικής  Αρχής,   πράγμα  που   γεννά   ελπίδες   για  την  προσήκουσα  ολοκλήρωση  του  έργου.

    Προηγουμένως, ο  επικεφαλής της  παράταξής  μας,  Μανώλης  Μάκαρης, είχε τοποθετηθεί  αρνητικά στην εκδοχή  της  αναβολής  και  τάχθηκε υπέρ της  έκπτωσης της αναδόχου  εταιρείας,  στηριζόμενος,  μεταξύ  άλλων, τόσο  σε  εισηγήσεις  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου,  όσο  και  στο  γεγονός  ότι,  η  Κοινοπραξία  είχε  αποδειχτεί  αφερέγγυα,  κατά  το πρόσφατο παρελθόν.  Τη  λογική  αυτή προσέγγιση,  σε  γενικές  γραμμές είχε  και  υπόλοιπη  αντιπολίτευση  του  Δήμου.

    Η  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ        

    Τέθηκε  λοιπόν  το  ερώτημα ,  προεχόντως  από  τον  τοπικό  τύπο,  εάν  αυτή  η  διαφοροποίηση,  τόσο  εμού  όσο  και  του  συναδέλφου  δημοτικού  συμβούλου  της  μείζονος  μειοψηφίας,  Κώστα  Γεωργακίλα,  είναι  συγκυριακή  ή  σηματοδοτεί  κάτι;

 Α] Πράγματι,  σε  επίπεδο  γενικού  πλαισίου  λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η  εν  λόγω  διαφοροποίηση   σηματοδοτεί   τα  εξής:

1] ότι   οι  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  δεν  θα  πρέπει να είναι  προειλημμένες,  αλλά  να  αποτελούν  προϊόν  διαλόγου,  ανταλλαγής  επιχειρημάτων και απόψεων,  μεταξύ  των  παρατάξεων,  που  γίνεται  εντός  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  όχι  εκτός  αυτού,

2] ότι  η  αντιπολίτευση,  δεν  θα  πρέπει    να   διστάζει  να  προσχωρεί  σε  απόψεις  της  δημοτικής  αρχής,  όταν  κρίνει  ότι  αυτές  είναι  ορθές   και  αντίστοιχα,  η  εκάστοτε  δημοτική  αρχή  να  μη  διστάζει  να  υιοθετεί   τις  προτάσεις  της  αντιπολίτευσης,

3]   ότι  ενόψει  της  αλλαγής  του  εκλογικού  νόμου  για  τις  εκλογές   στην  Αυτοδιοίκηση  και  την  εισαγωγή  της  απλής  αναλογικής, τέτοιου είδους πρακτικές (υπό 3), που θα γίνονται   φανερά στην κονίστρα του Δημοτικού  Συμβουλίου,  θα  επιβάλλονται, μελλοντικά, από  τα  πράγματα,    

4] ότι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι,  δεν μπορεί και  δεν πρέπει  να  είναι «στοιχισμένοι-  ζυγισμένοι  στρατιώτες», που θα  προβαίνουν  σε  ανάταση  της  χειρός,  για  τη  λήψη,  προειλημμένων  ήδη,  αποφάσεων,   κατά  παραγγελία.  Αντίθετα,  θα  πρέπει  να  διατηρούν  για  τον  εαυτό  τους  το  δικαίωμα  της  γνώμης  και  της  ψήφου, εφόσον  δεν  παραβιάζει  βασικές  γενικές  αρχές,  που  έχουν  τεθεί  από  την  παράταξη,  στην  οποία  ανήκουν .

 Β]     Σε  επίπεδο  λειτουργίας  της  Παράταξης,  η  εν  λόγω  διαφοροποίηση  δεν συνιστά,  επ’  ουδενί  λόγο,  αμφισβήτηση  του  επικεφαλής  της,  Μανώλη  Μάκαρη, ούτε  βέβαια  αποτελεί  ρήγμα  στη  συνοχή  της. Η  εμπιστοσύνη,  μεταξύ  των  μελών  της  παράταξης,  στο  πρόσωπό  του  είναι  δεδομένη, όσο  και  η  πίστη  στη  συνοχή  της,  καθ΄ όλη  τη  διάρκεια της  θητείας  του  Δημοτικού  Συμβούλιου.  Πρώτα  απ’  όλα,  αναγνωρίζουμε  στο  Μανώλη  Μάκαρη, το  γεγονός  ότι  καταβάλει άοκνες προσπάθειες για  τη  συγκρότηση  του   αντιπολιτευτικού  μας  λόγου  και  τη  διατύπωση  προτάσεων,   που  τις  συνδυάζει  με  τη  φυσική  του  παρουσία  σε  όλες  τις  γωνιές  της  πόλης,  για  τη  συλλογή  και  ανάδειξη  των  προβλημάτων.    

         Από την  άλλη  πλευρά,  ο  πλουραλισμός  των  απόψεων  και  ιδίως  σε  ζητήματα,  που  δεν   οδηγούν  σε  κάμψη   βασικών  δομικών   αρχών,   στις  οποίες  στηρίζεται  η  Παράταξη,   όπως  ήταν  το  επιμέρους  ζήτημα  του  Μεγάρου  Χορού,  είναι  σημάδι  υγείας  και  δημοκρατικής  λειτουργίας της  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  με  καχυποψία  ή  σκεπτικισμό. 

      Αντίθετα, απόψεις  που  αντιμετωπίζουν μια  δημοτική  ομάδα ως  ένα  μονολιθικό  και  άκαμπτο  οργανισμό,  όπου  η  οποιαδήποτε  διαφορετική  άποψη  θα απαγορεύεται  και  μάλιστα  με  την  απειλή  επιβολής  κυρώσεων,  ανήκουν  στο    παλαιοκομματικό  παρελθόν. 

Καλαμάτα
Ευστάθιος  Μιχ.  Σταματόπουλος
Δημοτικός  Σύμβουλος  Καλαμάτας,
με  την  παράταξη  ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ