Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 16:11

Συνέταξαν πράξη εφαρμογής στην Αγία Άννα πάνω στα ερείπια της πλημμύρας

Συνέταξαν πράξη εφαρμογής στην Αγία Άννα πάνω στα ερείπια της πλημμύρας

Του Γιώργου Μπένου* 
Ο Δήμος Καλαμάτας επιχειρεί για τρίτη φορά μέσα σε 26 χρόνια,  μετά τη βράβευση του πολεοδομικού του σχεδιασμού από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων το έτος 1991, σύνταξη Πράξης Εφαρμογής με επίκεντρο το ρέμα "Καραμπογιάς", χωρίς όμως να έχει προηγουμένως προβεί σε οριοθέτησή του ρέματος σε όλο το μήκος του. Συγκεκριμένα:…

KARAMPOGIAS-EARTH.jpg   Η διαδρομή του Καραμπογιά

      Α. Η πρώτη Πράξη Εφαρμογής υπ΄αριθμ. 1/1993 της πολεοδομικής μελέτης των αραιοδομημένων της Βόρειας-Κεντρικής και τμήματος Ανατολικής συνοικίας του Δήμου Καλαμάτας, συντάχθηκε και κυρώθηκε χωρίς να έχει οριοθετηθεί  το ρέμα "Καραμπογιάς".  Με αυτή την Πράξη Εφαρμογής είχε προβλεφθεί χώρος περίπου δεκατριών (13) στρεμμάτων για τη κατασκευή Γυμνασίου - Λυκείου.

          Ακολούθησε το έτος 2001 ο αποχαρακτηρισμός επτά (7) περίπου  στρεμμάτων από τα  δεκατρία (13) που είχαν προβλεφθεί με την ως άνω Πράξη Εφαρμογής, παρά την αντίθετη αιτιολογημένη έγγραφη  θέση της τότε Διευθύντριας ΠΕΧΩ και Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας (ΑΠ 2068/1003 της 10ης Μαϊου 2001), καθώς και του περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (τοπικός Τύπος 28ης Ιουνίου 2001).   

          Β. Η δεύτερη Πράξη Εφαρμογής για την  περιοχή της πολεοδομικής μελέτης  των πυκνοδομημένων Αγίας ΄Αννας του Δήμου Καλαμάτας συντάχθηκε το Φεβρουάριο του έτους 2013, χωρίς και πάλι να έχει προηγηθεί η οριοθέτηση  του ρέματος "Καραμπογιάς" στο σύνολό του. 

          Γ. Η τρίτη  Πράξη Εφαρμογής για την περιοχή της πολεοδομικής μελέτης  των πυκνοδομημένων  Αγίας ΄Αννας της Βόρειας Συνοικίας του Δήμου Καλαμάτας συντάχθηκε το Μάρτιο του 2017 ως Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής, με αριθμό 2/2017, επικαλούμενη την τμηματική οριοθέτηση του ρέματος "Καραμπογιάς" του έτους 2008.

KARAMPOGIAS-PROS-MANTRES-24-05-17.jpg          Η Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

          Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με την 667/12.11.2007   απόφασή του γνωμοδότησε «θετικά για την οριοθέτηση του ρέματος από την οδό Μπουλούκου έως την οδό Αρτέμιδος»,  δηλαδή την οριοθέτηση της απόληξης του ρέματος «Καραμπογιάς», ύστερα από αίτημα ιδιοκτήτη ακινήτου δίπλα στο ρέμα.

          Στο κείμενο της από μηνός Σεπτεμβρίου 2007 Τεχνικής Έκθεσης η οποία είχε υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας,  ΔΕΝ  υπήρχε μελέτη για τις τυχόν επιπτώσεις στα υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία των δύο (2) τμημάτων του  ρέματος "Καραμπογιάς" με ΚΑΕΚ 36 088 ΕΚ 00644 και ΚΑΕΚ 36 088 ΕΚ 00661 που θα μπορούσαν να προκύψουν στο ΜΗ οριοθετημένο στο σύνολό του ρέμα εξαιτίας:

          α. Της πράξης εφαρμογής 1/1993 των αραιοδομημένων της πολεοδομικής μελέτης της Βόρειας-Κεντρικής και τμήματος Ανατολικής συνοικίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία είχε επίκεντρο το τμήμα του  ρέματος  "Καραμπογιάς"  που  φέρει ΚΑΕΚ 36 088 ΕΚ 00644.

          β. Της αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης του έτους 2006 άλλου τμήματος του ρέματος "Καραμπογιάς", για την κατασκευή της περιμετρικής οδού Καλαμάτας, το οποίο φέρει  ΚΑΕΚ 36088 ΕΚ 00661.

          Εξ άλλου, η  ως άνω Τεχνική ΄Εκθεση ΔΕΝ συνοδευόταν από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία ή μελέτες  για το συνολικό μήκος του ρέματος "Καραμπογιάς", όπως όριζε, το έτος 2008,  το άρθρο 5 του ν. 3010/2002   για την περίπτωση τμηματικής οριοθέτησης των ρεμάτων.

          Τέλος, στην σελίδα της Τεχνικής ΄Εκθεσης αναγράφεται ότι, "Η κύρια μυσγάγγεια της εξεταζόμενης λεκάνης απορροής ξεκινά από την Ι. Μονή Βελανιδιάς, δυόμιση περίπου χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά της Καλαμάτας. παρυφή (θέση πόρτες) της ψηλότερης κορυφής του Ταϋγέτου (προφήτης Ηλίας + 2404) και καταλήγει στη θάλασσα διασχίζοντας τον προ 23 οικισμό Καρδαμύλης στο Βόρειο τμήμα του."

                                      ΔΕΝ είναι νόμιμη!

          Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απόφαση 119/15.01.2008 (Δ΄ 62) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την  οριοθέτηση τμήματος του ρέματος "Καραμπογιάς" ΔΕΝ έγινε σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002   που ίσχυε το  έτος 2008.

          Στην από μηνός Μαρτίου 2017 Τεχνική ΄Εκθεση  της υπ' αριθμ  2/2017  Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής αναγράφεται ότι  "Στο τμήμα στο οποίο  χρειάζεται να εκταθεί η παρούσα ΠΕ, το ρέμα Καραμπογιάς είναι οριοθετημένο σύμφωνα με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου."

           Επομένως, ΜΗ γενομένης προσηκόντως της οριοθεσίας  τμήματος του ρέματος "Καραμπογιάς" είναι ανεπίτρεπτη η επίκλησή της για τη σύνταξη της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής  2/2017.  Και τούτο, διότι ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος "Καραμπογιάς" επαγόμενος απαγορεύσεις δομήσεως και άλλων χρήσεων γης έχει ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ χαρακτήρα.

          Ειρήσθω εν παρόδω, ότι το οριοθετημένο τμήμα του ρέματος "Καραμπογιάς" ΔΕΝ έχει καταχωρηθεί ως ρέμα στην κτηματολογική βάση του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας!

           Αλλά, ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι η οριοθέτηση του 2008 ήταν σύννομη (πράγμα που δεν συμβαίνει), ο Δήμος Καλαμάτας έπρεπε να φροντίσει να  οριοθετηθεί  ΕΚ ΝΕΟΥ  το ως άνω συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος  "Καραμπογιάς",  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4258/2014 (Α' 94) και της ΚΥΑ 140055/13.01.2017, (Β' 428), ΠΡΙΝ από τη σύνταξη της  υπ΄ αριθμ 2/2017 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής, επειδή  έχει επέλθει   ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  μεταβολή  των δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική τμηματική οριοθέτησή του το έτος 2008Αναλυτικότερα:

          Μετά την αρχική τμηματική οριοθέτηση  του ρέματος "Καραμπογιάς" το έτος 2008,  επήλθαν οι παρακάτω ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ μεταβολές, εξ αιτίας των εξής  ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΩΝ γεγονότων που είναι:

          α. Η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Καλαμάτας το έτος 2011.

          β. Η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση του 2012  τμήματος του  ρέματος "Καραμπογιάς" με   ΚΑΕΚ 36088 ΕΚ 00661, ΧΩΡΙΣ να έχει οριοθετηθεί αυτό το ρέμα.

          γ. Η εκρίζωση χιλιάδων ελαιοδένδρων και  η αλλοίωση  του φυσικού αναγλύφου, από το έτος 2011 έως και το έτος  2016,  για την κατασκευή της περιμετρικής οδού Καλαμάτας και των συνδετηρίων οδών της με την οδό Αρτέμιδος.

          δ. Η πολεοδόμηση των οικοπέδων που προέκυψαν μετά την Πράξη Εφαρμογής 1/1993,  ένθεν κακείθεν του ρέματος "Καραμπογιάς", ΧΩΡΙΣ να έχει οριοθετηθεί το ρέμα.

          ε.  Η κατασκευή  της περιμετρικής οδού Καλαμάτας πάνω από το απαλλοτριωμένο  τμήμα του ρέματος "Καραμπογιάς", με ΚΑΕΚ 36088 ΕΚ 00661, ΧΩΡΙΣ να έχει οριοθετηθεί το ρέμα.   

          στ.  Η πρόσφατη φονική πλημμύρα της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 η οποία κατέστρεψε τις προπολεμικές μάντρες του ρέματος "Καραμπογιάς"  με αποτέλεσμα, ο όγκος της νεροποντής να κινηθεί δια μέσου των οικοδομικών τετραγώνων 1089, 1085 (ο χώρος αυτός προορίζεται για την  εγκατάσταση βρεφονηπιακού σταθμού σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής 2/2017!), 1084, 1083 και 1082 και να πνίξει στη λάσπη τα καταστήματα και τις οικίες της ευρύτερης περιοχής ένθεν κακείθεν της οδού Μπουλούκου.

KARAMPOGIAS-PROS-NEDONTA-24-05-17.jpgΠρώτα να οριοθετηθεί ο Καραμπογιάς !

          Με δεδομένο ότι εκκρεμεί ακόμη από το Φεβρουάριο του έτους  2013, η δεύτερη κατά σειρά πράξη εφαρμογής των πυκνοδομημένων της περιοχής της Αγίας ΄Αννας, με επίκεντρο το τμήμα του  ρέματος "Καραμπογιάς", με ΚΑΕΚ 36 088 ΕΚ 00644,  η οποία συνετάγη  χωρίς να έχει προηγουμένως  οριοθετηθεί  το ρέμα αυτό,

          Επειδή, ΔΕΝ έγινε ΕΚ ΝΕΟΥ οριοθέτηση του συγκεκριμένου τμήματος του ρέματος "Καραμπογιάς",  ΠΡΙΝ από την σύνταξη της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής 2/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4258/2014 και της ΚΥΑ 140055/13.01.2017, ενώ  έχει επέλθει   ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ μεταβολή  των δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτησή του το έτος 2008,

          Επειδή, με την ως άνω Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής, υπ΄αριθμ 2/2017, επιχειρείται για τρίτη φορά μέσα σε 24 χρόνια η σύνταξη Πράξης Εφαρμογής με επίκεντρο το ρέμα "Καραμπογιάς", ΧΩΡΙΣ,  όμως, να έχει προηγηθεί η οριοθέτηση του  ρέματος "Καραμπογιάς" στο σύνολό του,

          Επειδή, η Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής μπορεί να συντάσσεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για μεμονωμένη ιδιοκτησία,  σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1337/1983, και ΟΧΙ  για  ΤΜΗΜΑ της πολεοδομικής μελέτης με περισσότερα του ΕΝΟΣ οικοδομικά τετράγωνα, όπως έχει συνταχθεί η Μ.Π.Ε.  2/2017 (βλ. ΣτΕ 553/2000),

          Ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να αποσύρει τη Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής υπ΄αριθμ.  2/2017, και αφού  πρώτα  κινήσει τη διαδικασία οριοθέτησης ολοκλήρου του ρέματος "Καραμπογιάς" στο σύνολό του, δηλαδή  από τον υδροκρίτη του έως την εκβολή του στον Νέδοντα, και όχι στην... Καρδαμύλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4258/2014   και της ΚΥΑ 140055/2017 (Β΄ 428),  στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της πολεοδομικής μελέτης των πυκνοδομημένων της περιοχής της  Αγίας ΄Αννας.