Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 22:41

Απαραίτητα έργα σχολικών υποδομών του Δήμου δεν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ

Απαραίτητα έργα σχολικών υποδομών του Δήμου δεν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ

Του Μανώλη Μάκαρη* 
Με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορηθήκαμε ότι δύο σημαντικά έργα σχολικών  υποδομών του Δήμου Καλαμάτας   απερρίφθησαν από την διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου…

MAKARHS-MAN-13-03-17.jpgΣυγκεκριμένα δεν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ τα ακόλουθα απαραίτητα έργα σχολικών υποδομών:

1.η αντιμετώπιση των σοβαρών κτιριολογικών προβλημάτων του πρώην Πολυκλαδικού όπου στεγάζονται το 4ο ΕΠΑΛ, το 6ο ΓΕΛ και το ΙΕΚ Καλαμάτας.

2.η επέκταση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στον Άρι.

Δυστυχώς αποδείχτηκε - για μια ακόμα φορά- ότι η δημοτική αρχή Καλαμάτας δεν έχει οργανωμένο σχέδιο και στρατηγική για την διεκδίκηση έργων ΕΣΠΑ αφού δεν εκπόνησε έγκαιρα  ολοκληρωμένες  μελέτες για την ένταξη έργων σχολικών υποδομών στο ΕΣΠΑ. Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαμε τονίσει  την απουσία μελετών για έργα αθλητικών υποδομών στο Δήμο Καλαμάτας τώρα διαπιστώνουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και για τα έργα σχολικών υποδομών.

Καλούμε την δημοτική αρχή να εκπονήσει  -έστω και τώρα-  ένα οργανωμένο σχέδιο διεκδίκησης πόρων από το ΕΣΠΑ το οποίο αποτελεί την σημαντικότερη  χρηματοδοτική πηγή για την κατασκευή έργων στον Δήμο Καλαμάτας.

*Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Δήμου Καλαμάτας