Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 12:39

Γόντικας για τη ΣΔΙΤ των σκουπιδιών: Εδώ έχουμε μια πολιτική κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ

Γόντικας για τη ΣΔΙΤ των σκουπιδιών: Εδώ έχουμε μια πολιτική κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ

Του Νίκου Γόντικα* 
Γιατί έφεραν την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας – ΦΟΔΣΑ για τα σκουπίδια.
Α. Εύλογα γεννιέται το ερώτημα σε τί συνίσταται η σκοπούμενη «διευκόλυνση» και «διασφάλιση» και υπέρ τίνος λειτουργεί, που αναφέρεται στο Άρθρο 1 σαν σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ):…

•        Στην Προγραμματική Σύμβαση ξεκαθαρίζεται από την αρχή ότι δεν πρόκειται για κάποιας μορφής «εξουσιοδότηση» του ΦΟΔΣΑ προς την Περιφέρεια. Πελοποννήσου να υπογράψει τη ΣΔΙΤ. Όπως αναφέρεται στο «Προοίμιο» και αλλού το προς τούτο νομικό δικαίωμα της Περιφέρειας το έχει αναγνωρίσει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αρ. 309/2015 Πράξη του.

•        Αρκεί μια γρήγορη ανάγνωση της ΠΣ για να καταλάβει κανείς ότι όλη η ουσία της έγκειται στην ικανοποίηση της εξωσυμβατικής απαίτησης του αναδόχου να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η παρακάτω ροή των εσόδων του: Λαϊκά στρώματα – Δήμοι – ΦΟΔΣΑ – Περιφέρεια Πελοποννήσου– ΤΕΡΝΑ. Χωρίς την εξωσυμβατική αυτή ρύθμιση, ήταν προβληματική η υπογραφή της ΣΔΙΤ από τον ανάδοχο, με δεδομένη την νομική αδυναμία της Περιφέρειας να επιβάλει απ’ ευθείας στους δήμους την είσπραξη υπέρ της ΤΕΡΝΑ των τελών επεξεργασίας και διάθεσης που τους αντιστοιχούν.  Κρίθηκε, επομένως, απαραίτητο από το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου και των τριών βαθμίδων του κράτους (Τοπική Διοίκηση 1ου βαθμού - μέσω του ΦΟΔΣΑ -, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Κυβέρνηση), να μπει από τον ΦΟΔΣΑ μια γερή θηλιά στους δήμους και μέσω αυτών στη λαϊκή οικογένεια, ώστε να διασφαλίζεται εσαεί το αναμενόμενο ποσοστό κέρδους για τον ανάδοχο. Από την άλλη μεριά βγαίνει και η κυβέρνηση από τη δύσκολη (επικοινωνιακά τουλάχιστον) θέση να «προχωρήσει τη σύμβαση με νομοθετική διάταξη!», όπως «οι συναρμόδιοι υπουργοί Αλ. Χαρίτσης και Σωκρ. Φάμελλος απειλούσαν»

Β. Ειδικές Παρατηρήσεις στο κείμενο της Π.Σ.
•        Αφού  κατοχυρώνετε τη συμβατική παντοδυναμία της ΣΔΙΤ και μέσω αυτής της ΠΣ, αποτελεί επιχείρηση παραπλάνησης, και μάλιστα χοντροκομμένη, η δήθεν «βελτίωση» του αρχικού σχεδίου της ΠΣ με τις 4 προσθήκες που περιλαμβάνονται στο αποφασιστικό μέρος της Απόφασης του ΦΟΔΣΑ. Και όχι μόνο γι’ αυτό αλλά και για τους παρακάτω λόγους:

1.      Οι υπόψη «προσθήκες/ βελτιώσεις» τίθενται στο αποφασιστικό ως «δεσμεύσεις της κυβέρνησης» και κανενός από τα μέρη που συμβάλλονται στη ΣΔΙΤ (Περιφέρεια, ΤΕΡΝΑ).

2.      Αλλά και στο ίδιο το σώμα της ΠΣ δεν περιλαμβάνονται αυτές σε κανένα από τα άρθρα (για την ακρίβεια δεν αναφέρονται καν) ως ρητή δέσμευση της Περιφέρειας. Αναφέρονται μόνο, και υπό τύπο ευχολογίου, στο ακροτελεύτιο εδάφιο του «Προοιμίου», που προστέθηκε γι’ αυτό το λόγο στο αρχικό σχέδιο της ΠΣ. Σύμφωνα με αυτό, ο ΦΟΔΣΑ και η Περιφέρεια απλώς «δεσμεύονται ρητά ότι θα προβούν άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς όλους τους φορείς, προκειμένου να υλοποιηθούν πρόσθετες δράσεις …», που «εντάσσονται στο γενικότερο κυβερνητικό σχέδιο, όπως αυτό έχει εκφρασθεί πολλάκις από τους αρμόδιους κρατικούς και πολιτικούς φορείς και με τη σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρεία. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι.

Ευχολόγια
Φυσικά η ΤΕΡΝΑ δεν έχει κανένα λόγο, το αντίθετο, να αρνηθεί την κατασκευή με απ’ ευθείας ανάθεση «επιπλέον οκτώ (8) σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, με προοπτική να ανέλθουν στους ένδεκα (11), με την εξασφάλιση χρηματοδότησης από οποιαδήποτε πηγή (κοινοτική ή εθνική)».Ούτε φυσικά να αρνηθεί τη «δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3MW, ιδιοκτησίας του ΦΟΔΣΑ» έναντι αδράς και πάλι αμοιβής. Όσο για «την μείωση της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας απορριμμάτων σε 100.000 τόνους ανά έτος», έναντι των 150.000 τον που ορίζει η ΣΔΙΤ, όποιος ισχυρίζεται ότι ο πολυεθνικός όμιλος και το τραπεζικό κεφάλαιο, που συμμετέχει στη ΣΔΙΤ, υπάρχει περίπτωση (ανατρέποντας μάλιστα και τις εσωτερικές τους συμφωνίες μεταξύ τους και με τρίτους), να δώσουν «τη σύμφωνη γνώμη τους» σε μια τέτοια μείωση του τζίρου τους είναι άξιος να υποσκελίσει και το Βαρόνο Μινχάουζεν στην ψευτιά.

•        Στην παρ.2.1 του άρθ.2 περιορίζεται ο ΦΟΔΣΑ στη δημιουργία εκείνων μόνο των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων (μεταξύ αυτών και προδιαχωρισμένων με διαλογή στην πηγή - ΔσΠ), που δεν είναι ανταγωνιστικές με τις «κεντρικές», δηλ. με αυτές που θα εκμεταλλεύεται ο ανάδοχος! Διατύπωση που χωράει τα πάντα, και σε κάθε περίπτωση ότι θα διασφαλίζονται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οι εγγυημένες από τη ΣΔΙΤ ποσότητες των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τις εγκαταστάσεις του αναδόχου (150.000 τον/έτος). Όρος, που καθηλώνει για τα επόμενα 25 περίπου χρόνια την ανακύκλωση με ΔσΠ στα όρια που τίθενται από το ΠΕΣΔΑ για το 2020, με μικρές μόνο διακυμάνσεις! Για την επόμενη 25ετία καμιά παραπέρα πρόοδος της ανακύκλωσης με ΔσΠ.!

•        Στο προτελευταίο εδάφιο του «Προοιμίου» διαπράττεται αυτόφωρη λαθροχειρία καθώς ο ΦΟΔΣΑ, πέρα από «Κύριος του Έργου» - που πράγματι είναι – αναγορεύεται και «φορέας σχεδιασμού» του ΠΕΣΔΑ, ιδιότητα που του αποδίδεται προκειμένου να «συνεργαστεί» με την Περιφέρεια στο πλαίσιο της ΠΣ. Είναι όμως γνωστό, αναφέρεται άλλωστε σε πολλά σημεία της ΠΣ, ότι φορέας σχεδιασμού του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου δεν ήταν ο ΦΟΔΣΑ αλλά η Περιφέρεια!

•        Δεν αφήνεται κανένα περιθώριο στον ΦΟΔΣΑ για την ελάφρυνση των εισφορών των δήμων (δηλ. της λαϊκής οικογένειας) με την αξιοποίηση και πόρων από άλλες πηγές, πρώτα και κύρια από κεντρικούς δημόσιους πόρους. Ο σχετικός όρος είναι σαφής, ορίζει ότι η «τιμολογιακή πολιτική [σ.σ.: του ΦΟΔΣΑ απέναντι στους δήμους] για το ετήσιο κόστος διαχείρισης», δηλ. για την αμοιβή του αναδόχου, θα πρέπει να καθορίζεται «με βάση τις αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει», της ανταποδοτικότητας, της διαφάνειας [σ.σ.: το γνωστό κερασάκι] και στο πλαίσιο δημιουργίας κινήτρων [σ.σ.: έτσι λένε το χαράτσι ταφής, το «πληρώνω όσο πετάω», και ό,τι άλλο θα σκεφτούν] για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων …».

•        Τέλος ήταν τόση η πρεμούρα των συντακτών της ΠΣ για το δέσιμο από παντού του ΦΟΔΣΑ σχετικά με την απρόσκοπτη ροή των χρημάτων προς τον ανάδοχο, που «ξεχνούν» ότι με τα έσοδα από τις εισφορές των δήμων ο ΦΟΔΣΑ έχει να υλοποιήσει και άλλο αντικείμενο πέρα από το να τροφοδοτεί τα κέρδη του επιχειρηματικού ομίλου. Για παράδειγμα στην παρ.1.4 του άρθ.1 αναφέρεται ότι «καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα διαρκείας της παρούσας σύμβασης» ο ΦΟΔΣΑ θα μεταβιβάζει στην Περιφέρεια «τις εισφορές των μελών του Δήμων» προκειμένου αυτή να πληρώνει την ΤΕΡΝΑ. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και σε άλλα σημεία, όπως στην παρ.2.6 του άρθ.1, την παρ.2.2 του άρθ.2, στο άρθ.3 («Οι πόροι για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης είναι οι υποχρεωτικές ετήσιες εισφορές των Δήμων προς τον ΦΟΔΣΑ») και αλλού.

Ολοι δουλεύουν για τη ΤΕΡΝΑ
Με βάση και τα παραπάνω έχει αξία συνάδελφοι να δούμε και την εξής πλευρά.

Το 2011 η παράταξη της ΝΔ του κ. Δράκου ήταν ενάντια στη ΣΔΙΤ. Άλλαξε στην πορεία, όταν ανέλαβε κυβέρνηση η ΝΔ, για να διαφωνήσουν στη συνέχεια όλοι οι βουλευτές της στην Πελοπόννησο, σύμφωνα και με την πρόσφατη ερώτηση στη βουλή, που αγνοείται η τύχη της.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν υπέρ το 2012, κομμάτι του όμως που διαφώνησε με τον κ. Τατούλη και είτε παραμένει στο ΠΑΣΟΚ, είτε μεταπήδησε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι υποτίθεται κατά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σφοδρός πολέμιος του Τατούλη και της ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ.

Όλοι όμως στις κρίσιμες στιγμές ευθυγραμμίζονται με τις βουλές των επιχειρηματικών ομίλων.

Προετοιμάστηκε το έγκλημα επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και ολοκληρώνεται η βρώμικη δουλειά που βρομάει πιο πολύ κι από τα σκουπίδια, με την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-Οικολόγων.

Όμως εδώ δεν έχουμε μια απλή κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια πολιτική κατρακύλα.

Δυόμιση χρόνια εν κρυπτό συζητά και διαπραγματεύεται με την ΤΕΡΝΑ, άραγε τι;

Μεθοδεύει πότε τάζοντας εκατομμύρια στους Δημάρχους που θα διαχειρίζονταν με τα ΤΣΔΑ και πότε εκβιάζοντας με το συμμορφωθείτε γιατί θα νομοθετήσω, μεθοδεύει το μάντρωμα των Δημάρχων.

Έφτασε στο σημείο να «νεκραναστήσει» την επί τέσσερες μήνες ανενεργή απόφαση του ΠεΣυ 49/20-2-2017 υπέρ του ΠΕΣΔΑ Τατούλη-ΤΕΡΝΑ και να το επικυρώσει στις 12-6-2017.

Τελικά «τα έδωσε όλα» στην ΤΕΡΝΑ.

Όσοι σήμερα ψηφίσετε την ΠΣ δεν μπορείτε μετά από δύο, τρία ή και πέντε χρόνια να λέτε δεν ήξερα, δεν γνώριζα, εξαπατήθηκα από τον Τατούλη, όπως λένε και κάνουν οι βουλευτές της ΝΔ σε όλη την Πελοπόννησο και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην ΑΡΚΑΔΙΑ.

Τα ξέρετε πλέον όλοι και όλα, όσο και να προσπαθεί να σας τα κρύψει ο Τατούλης και η Νικολάκου.

Πάρτε τις ευθύνες σας.

Εμείς καταψηφίζουμε.

*Παρέμβαση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκου Γόντικα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΦΟΔΣΑ για την παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην ΤΕΡΝΑ»