Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 20:12

Αναπτυξιακή πρόταση για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας

Αναπτυξιακή πρόταση για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας

Του Ηλία Κορομηλά* 
Στην Ελλάδα της κρίσης και των αναπτυξιακών αδιεξόδων κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εύρεσης νέων εναλλακτικών μορφών παραγωγικής ανασυγκρότησης. Συνεπώς, βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου.
Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή της Θουρίας του νομού Μεσσηνίας, προτείνονται οι παρακάτω εναλλακτικοί τρόποι ανάπτυξης:…

Ι. Αγροτικά Προϊόντα

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τον τρόπο παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης στην αγορά. Για παράδειγμα πρέπει να εγκαταλειφθούν οι παλαιοί μέθοδοι μαζικής παραγωγής και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πιστοποιημένα προϊόντα (προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης).

Καλύτερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση των παραγωγών από τους αρμόδιους φορείς, με την επιμόρφωση νέων αγροτών (π.χ δημιουργία τμημάτων Δημοσίου ΙΕΚ στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης).

Δημιουργία μικρών και ευέλικτων ομάδων παραγωγής με στόχο τη βελτίωση των αγροτικών προϊόντων. Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας στους παραγωγούς τα παρακάτω κίνητρα:

Χαμηλή φορολογία, διάθεση αγροτικού εξοπλισμού κ.ά

Προώθηση των τοπικών μας προϊόντων (π.χ ελαιόλαδο, ελιές, σύκα) σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις του νομού μας εισάγοντάς τα στο βασικό τους μενού (π.χ μεσογειακή διατροφή).

Αύξηση του ορίου ηλικίας σχετικά με την ένταξη ατόμων στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη της χώρας (π.χ ΑΕΠ).

Αξιοποίηση της αδιάθετης δημόσιας γης στους νέους αγρότες.

ΙΙ. Αγροτουρισμός

Δημιουργία ξενώνων – καταλυμάτων σε αγροτικές περιοχές, όπου οι τουρίστες έρχονται σε άμεση και ουσιαστική επαφή με την αγροτική ζωή του τόπου (συμμετοχή σε αγροτικές εργασίες, πεζοπορία, περίπατοι σε περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος). Επίσης, οι επισκέπτες μέσω του αγροτουρισμού έρχονται σε επαφή με τη γαστρονομία του τόπου και τα τοπικά προϊόντα. Με αυτή τη δραστηριότητα ενισχύεται το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής.

ΙΙΙ. Πολιτιστική Ανάπτυξη

Βασικός στόχος μας θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες παρεμβάσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας προϊόντος.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Θουρίας θα πρέπει μέσω του ΕΣΠΑ να γίνει ανάδειξη των κάτωθι αρχαιολογικών χώρων: Ρωμαϊκά λουτρά, ναός της Παναγίας στο μοναστήρι «Ελληνικά», αξιοποίηση των αρχαιολογικών ευρημάτων Θουρίας. Τουριστικές περιηγήσεις από τοπικούς φορείς, μαθητικές εκδρομές και άλλα στους ανωτέρω αρχαιολογικούς χώρους.

Θεωρούμε λοιπόν πως μόνο μέσα από αυτό το τρίπτυχο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κύκλο οικονομικής ανάπτυξης με εξωστρεφή προσανατολισμό ενισχύοντας την έξοδό μας από την κρίση.

*Γραμματέας-Συντονιστής Ομάδας Μελών ΣΥΡΙΖΑ Θουρίας

Η αναπτυξιακή πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη αναπτυξιακή πρόταση για όλο το Νομό που θα παρουσιαστεί από τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της διαμόρφωσης του νέου μοντέλου παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας της χώρας.