Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 14:44

Επιτέλους λύση για το διαρκές έγκλημα στη Δυτική Παραλία

Επιτέλους λύση για το διαρκές έγκλημα στη Δυτική Παραλία

Του Νίκου Χριστόπουλου*
Η ρύπανση στην αποστραγγιστική τάφρο Μουτελάκη αποτελεί ένα χρονίζον σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα για το οποίο πρέπει να δοθεί μια μόνιμη λύση. Είναι απαραίτητο να χυθεί άπλετο φως στο κρίσιμο αυτό ζήτημα γιατί δυστυχώς, παρ’ όλους τους δειγματοληπτικούς ελέγχους των υδάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ακόμα δεν  βρέθηκαν τα αίτια αυτής της ρύπανσης…

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο νερό καταλήγει στον ποταμούς Πάμισο και Άρι και αναπόφευκτα στη Δυτική παραλία Καλαμάτας και στον Μεσσηνιακό Κόλπο. Παράλληλα, όπως η Δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας έχει αναδείξει και παλιότερα, η συγκεκριμένη τάφρος εφάπτεται με την περιοχή της ανεξέλεγκτης απόρριψης της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού.

Ταυτόχρονα, θεωρούμε την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Παραλίας ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας. Η συνεχής υποβάθμιση που υφίσταται ταλανίζει τους κατοίκους και υπονομεύει το μέλλον.

Συνεπώς, εύλογα τα ερωτήματα για το ενδιαφέρον και τις ενέργειες της Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής προς την οριστική, επιτέλους, επίλυση του σοβαροτάτου προβλήματος ρύπανσης που η κοινωνία μας αντιμετωπίζει.

 

* Τοπικός Σύμβουλος Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες

Φωτογραφία από επιτόπια αυτοψία στην αποστραγγιστική τάφρο «Μουτελάκη», στην περιοχή Μπουρνιά Καλαμάτας, μετά από καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών της περιοχής, όπου διαπιστώνεται αλλοίωση του χρώματος  και παρουσία έντονης οσμής στο νερό της τάφρου.