Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 12:34

«Για τη Μακεδονία μας»

«Για τη Μακεδονία μας»

Του Παναγιώτη Νίκα*
Κατανοώ ή και συμφωνώ με τα αισθήματα οργής των συμπατριωτών μας, που προσέρχονται στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία και τα εθνικά δίκαια. Όμως,..

…πιστεύω ότι η εξωτερική μας πολιτική ούτε ασκείται ούτε υποβοηθιέται από συλλαλητήρια, λαοσυνάξεις και διαδηλώσεις.

Σ' αυτές τις κρίσιμες ώρες απαιτείται περίσκεψη, συνεννόηση και ενότητα για την επίτευξη των εθνικών στόχων μας».

*Δήμαρχος Καλαμάτας