Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018 03:14

ΑΤΖΕΝΤΑ 2030: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

ΑΤΖΕΝΤΑ 2030: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Του Βασίλη Κοσμόπουλου*
Στο πλαίσιο της 70ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών  υιοθετήθηκε, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο κείμενο, σε ειδική σύνοδο από τους Αρχηγούς Κρατών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 η Ατζέντα 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη με τίτλο ‘Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας’. Η υιοθέτηση της Ατζέντας, η οποία περιέχει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Gooals – SDGs) και τους 169 επί μέρους στόχους τους, αποτελεί ιστορικό γεγονός για τη διεθνή κοινότητα καθώς οριοθετεί τους στόχους και τις δράσεις που τα κράτη οφείλουν να αναλάβουν για τα επόμενα 15 χρόνια σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη…

Η διεθνής κοινότητα κατέληξε σε αυτές τις δράσεις διότι οι υπάρχουσες σήμερα προβλέψεις για το μέλλον της ανθρωπότητας είναι συγκλονιστικές καθώς :

*3,5 δισ. Άνθρωποι κατοικούν σήμερα σε πόλεις ενώ μέχρι το 2030 το  ποσοστό θα φτάσει το 60% (ήδη στη Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται στο 65%).

*Το 95% της αστικής επέκτασης που θα συντελεστεί κατά τις επόμενες δεκαετίες θα αφορά τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

*825 εκ. άνθρωποι ζουν σήμερα σε παραγκουπόλεις και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται καθημερινά.

*Η ταχεία αστικοποίηση ασκεί πίεση στα αποθέματα γλυκού νερού, στα λύματα, στο περιβάλλον όπου ζούμε αλλά και στη δημόσια υγεία.

*Λιγότερο από το 3% του νερού του πλανήτη είναι πόσιμο, με το 2% να βρίσκεται σε παγωμένη μορφή στην Ανταρκτική, την Αρκτική και τους παγετώνες. Στο εναπομένον ποσοστό βασίζεται η ανθρωπότητα για να καλύψει τις ανάγκες σε γλυκό νερό των οικοσυστημάτων αλλά και των ανθρώπων τη στιγμή μάλιστα που οι τελευταίοι μολύνουν το πόσιμο νερό γρηγορότερα από ότι η φύση μπορεί να ανακυκλώσει και να καθαρίσει το νερό που βρίσκεται στα ποτάμια και τις λίμνες όταν μάλιστα 1δισ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό.

*0,3 δισ. τόνοι τροφής, δηλαδή το 1/3 του παραγόμενου φαγητού, με κόστος 1 τρισ. δολάρια καταλήγει να σαπίζει στους κάδους απορριμμάτων καταναλωτών και λιανεμπόρων ή να καταστρέφεται λόγω κακών πρακτικών μεταφοράς και συγκομιδής.

*3 πλανήτες σαν τη Γη θα χρειαστούν για να παράσχουν τους απαραίτητους φυσικούς πόρους που χρειάζονται για τη διατήρηση του σύγχρονου τρόπου ζωής αν ο παγκόσμιος πληθυσμός, με τους ρυθμούς που αυξάνεται σήμερα, αγγίξει τα 9,6 δισεκατομμύρια  το 2050.

Στοχεύοντας να διατηρήσουμε τις πόλεις με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να προάγεται η ευημερία χωρίς την ταυτόχρονη κατάχρηση γης και την κατασπατάληση πόρων, οφείλουμε να εστιάσουμε στο στόχο 11 της Ατζέντα ο οποίος αναφέρεται στις Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και προσδοκά στη δημιουργία ασφαλών, προσαρμοστικών βιώσιμων πόλεων και οικισμών χωρίς αποκλεισμούς με:

11.1 Τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή, ασφαλή, προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες, και αναβάθμιση των φτωχογειτονιών.

11.2 Την παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι.

11.3 Τη βελτίωση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης για όλους καθώς και των ικανοτήτων για συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό και διαχείριση των ανθρωπίνων οικισμών.

11.4 Την ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

11.5 Τη σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και του αριθμού των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, εστιάζοντας στην προστασία των φτωχών και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

11.6 Τη μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντικτύπου των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αστικών και άλλων αποβλήτων.

11.7 Την παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμους πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.

11.8 Την υποστήριξη θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ των αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της ενδυνάμωσης του εθνικού και του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Στοχεύοντας σε μία ταχεία ανάπτυξη της πόλεως και του δήμου μας τα επόμενα χρόνια είναι απαραίτητο όλες οι δράσεις και οι υποδομές που πλέον θα σχεδιάζονται να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις κατευθύνσεις της ΑΤΖΕΝΤΑ 2030, οι οποίες είναι αναγκαίες για ένα καλύτερο αύριο με σεβασμό στον άνθρωπο και τον πλανήτη μας.

 

*Πολιτικός μηχανικός
Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας