Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 17:19

Η περιβαλλοντική βόμβα της Μαραθόλακκας

Η περιβαλλοντική βόμβα της Μαραθόλακκας

Του Μανώλη Μάκαρη*
Κατά την συζήτηση του εκτάκτου θέματος για την ανεξέλεγκτη κατάσταση  των απορριμμάτων στην Μαραθόλακκα, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμαρχος Καλαμάτας απουσίαζε κατά το μεγαλύτερο μέρος των εισηγήσεων της αντιπολίτευσης και όταν κλήθηκε να απαντήσει δεν απάντησε σχεδόν σε κανένα από τα εύλογα ερωτήματα που του υποβάλλαμε. Πέρασαν σχεδόν δυο εβδομάδες και η δημοτική αρχή επιμένει να τηρεί «σιγή ιχθύος» για ένα τόσο σημαντικό θέμα και εξακολουθεί να μην απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα:…

1.Τα τελευταία πέντε χρόνια οδηγήθηκαν στην Μαραθόλακκα 150.000 τόνοι συμμείκτων απορριμμάτων. Τι έγιναν λοιπόν αυτά τα σκουπίδια; Διαχωρίστηκαν όπως θα έπρεπε σε οργανικά, ανακυκλώσιμα και υπόλειμμα ή θάφτηκαν χωρίς καμιά επεξεργασία; Πόσο ήταν το συνολικό υπόλειμμα που παράχθηκε όλο αυτό το διάστημα και πού βρίσκεται τώρα και σε τι κατάσταση; Πού είναι τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά που παρήχθησαν; Ζητήσαμε αναλυτική κατάσταση του ισοζυγίου των απορριμμάτων κατ’ έτος η οποία δεν εδόθη. Οι επισυναπτόμενες δορυφορικές φωτογραφίες από το Google Earth σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (2013-2016-2017) φανερώνουν την διαχρονική εξέλιξη του προβλήματος και την «εξαφάνιση» των απορριμμάτων.

  1. Γιατί πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των δεμάτων στη νέα θέση -που για αυτό τον σκοπό νοικιάστηκε- χωρίς να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που η ίδια η υπηρεσία του Δήμου είχε θέσει (διαμόρφωση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων, στεγανοποίηση και διαχείριση αποπλυμάτων – όμβριων υδάτων, εγκατάσταση δικτύου πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, περίφραξη κλπ);
  2. Γιατί ο δήμαρχος ανάγκασε τις υπηρεσίες του Δήμου να δεχτούν την παραλαβή των εργασιών του προηγούμενου αναδόχου με την διαδικασία του «εντέλλεσθε»;
  3. Γιατί αιτήθηκε μετ’ επιτάσεως την κήρυξη της Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ ξεκάθαρα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που επιβάλλει το σχέδιο Ξενοκράτης σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων; Τι σκοπούς αυτό εξυπηρέτησε; Γιατί δεν ενημέρωσε ως όφειλε το δημοτικό συμβούλιο και το απέκρυψε επιμελώς; Γιατί συνεχίζει και διατηρεί την Καλαμάτα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης;
  4. Γιατί έγκαιρα δεν είχε προβλέψει να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα εξασφάλιζαν την ομαλή διαδοχή των αναδόχων χωρίς να μεσολαβήσει ένα νεκρό διάστημα κατά το οποίο συσσωρεύτηκαν χιλιάδες τόνοι ανεπεξέργαστων απορριμμάτων;
  5. Ως σωσίβιο περιμένει η δημοτική αρχή την κεντρική διαχείριση αλλά αν αυτή αργήσει η Μαραθόλακκα θα παραμένει μια διαρκής πληγή για την Καλαμάτα.
  6. Καμία απάντηση δεν έδωσε στην πρόταση μας να προχωρήσουμε στην ουσιαστική απορρύπανση της Μαραθόλακκας. Καμία απάντηση για την προβληματική αποκατάσταση της χωματερής.
  7. Καμία απάντηση για τις άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην Μαραθόλακκα.
  8. Καμία απάντηση για την αδράνεια που έχει επιδείξει ο Δήμος Καλαμάτας στην προώθηση της ανακύκλωσης. Η μοντέρνα άποψη που επικρατεί στην Ευρώπη είναι η στόχευση προς ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων (zero waste), δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων δεν θα πρέπει να οδηγείται σε ταφή ή καύση αλλά με την εκτεταμένη διαλογή στην πηγή θα πρέπει να οδηγείται στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση. Με αυτό τον τρόπο δεν χάνονται πολύτιμα υλικά για την οικονομία, δεν σπαταλούνται οι φυσικοί πόροι, δεν ρυπαίνεται το περιβάλλον και εξασφαλίζεται η αειφορία. Παράλληλα εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας στην ανακύκλωση ενώ ο δήμος κερδίζει αφού μικρότερος όγκος συμμείκτων καταλήγει στην διαχείριση ενώ κερδίζει και από την πώληση των ανακυκλώσιμων.

Συμπερασματικά ως δημοτική παράταξη θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το περιβαλλοντικό πρόβλημα της Μαραθόλακκας, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την Καλαμάτα και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε προς μια βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.

*Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Καλαμάτας