Τετάρτη, 16 Μαϊος 2018 13:22

Τα ψέματα καταρρέουν! Αυτή είναι η αλήθεια για τους πλειστηριασμούς σήμερα

Τα ψέματα καταρρέουν! Αυτή είναι η αλήθεια για τους πλειστηριασμούς σήμερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Σήμερα Τετάρτη 16 Μαΐου στην Καλαμάτα η τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ βγάζει σε πλειστηριασμό κατοικία 52,24 τ.μ. για χρέος 89.093,07 € με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 36.000 €.
Συνολικά σήμερα σε όλη τη χώρα γίνονται 166 πλειστηριασμοί. Απ’ αυτούς οι 111 αφορούν ακίνητα εμπορικής αξίας κάτω από 300.000 €...

Συνεπώς τα ψέματα της κυβέρνησης και της κλίκας των συμβολαιογράφων που εκτελούν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς καταρρέουν.

Ειδικότερα διεξάγονται σήμερα:

► 24 πλειστηριασμοί (11,2%) ακινήτων με συνολική εμπορική αξία μικρότερη των 50.000 €

► 32 πλειστηριασμοί (13,1%) ακινήτων συνολικής εμπορικής αξίας από   50.000 έως 100.000 €

► 39 πλειστηριασμοί (23,4%) ακινήτων συνολικής εμπορικής αξίας από 100.000 έως 200.000 €

► 16 πλειστηριασμοί (15,9%) ακινήτων συνολικής εμπορικής αξίας από 200.000 έως 300.000 €

► 22 πλειστηριασμοί (15,0%) ακινήτων συνολικής εμπορικής αξίας από 300.000 έως 500.000 €

► 33 πλειστηριασμοί (21,5%) ακινήτων συνολικής εμπορικής αξίας άνω των 500.000€

ΣΗΜ. 1: ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΩΝ/ΚΙΝΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ.

ΣΗΜ 2: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ www.tnomik.gr

Αναλυτικοί πίνακες βρίσκονται στην διεύθυνση:

dromosanoixtos.gr/2018/05/16-17-18052018.html