Τρίτη, 22 Μαϊος 2018 10:59

Θα δώσει στοιχεία ο κ. Τατούλης για το ποιοι μισθοδοτήθηκαν μέσω της Πελοπόννησος ΑΕ με 868.000 ευρώ;

Θα δώσει στοιχεία ο κ. Τατούλης για το ποιοι μισθοδοτήθηκαν μέσω της Πελοπόννησος ΑΕ με 868.000 ευρώ;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Με την με αριθμό 4/23-1-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το σχέδιο, η σκοπιμότητα και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: “Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοπόννησος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013 και 2014”, με συμβαλλόμενους την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος Α.Ε....

Στο σύνολο των 26 Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου πήραν απόφαση για συμμετοχή στην Προγραμματική Σύμβαση 25 Δήμοι.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 200.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και των 25 Δήμων σε 500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικά 700.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

κ. Περιφερειάρχα, κ. Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, προσβλέποντας ότι δεν θα διαπράξετε εκ νέου παράβαση καθήκοντος και θα φέρετε για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την παρούσα Επερώτηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ερωτάσθε:

-Θα καταθέσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα παραδοτέα της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης;

-Θα μάθουμε ποτέ που πήγαν; Ποιοι πληρώθηκαν - μισθοδοτήθηκαν με ποσά 700.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή με 868.000 ευρώ για την “Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2020” στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013 και 2014;

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης

Νίκος Γόντικας