Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 17:24

Εργασιακός Μεσαίωνας στο δήμο Καλαμάτας με τις δίμηνες συμβάσεις

Εργασιακός Μεσαίωνας στο δήμο Καλαμάτας με τις δίμηνες συμβάσεις

Του Μιχάλη Αντωνόπουλου 
Είναι γεγονός ότι οι δήμοι ακολουθούν την μνημονιακή νομοθεσία περί προσλήψεων στην αυτοδιοίκηση και λειτουργία των ΟΤΑ.  Όμως στην καθαριότητα αλλά και στην Ύδρευση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δημοτικά τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και πληρώνονται από τους δημότες. Είναι δε τις περισσότερες φορές υπερκοστολογημένα, όπως  ακριβώς συμβαίνει και με το δήμο Καλαμάτας…

Ο δήμος ένα σημαντικό μέρος των τελών το χρησιμοποιεί και για εξοπλισμό κλπ χωρίς περιορισμούς από τη νομοθεσία ή σε συμβάσεις με εργολάβους για την διαχείριση των απορριμμάτων με τα γνωστά μέχρι σήμερα προβλήματα.

Είναι προφανές ότι θα έπρεπε οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα να επιλέγονται με τα κριτήρια του νόμου για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και χωρίς περιορισμούς και συμβάσεις διμήνου, από τη στιγμή που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό ή δημοτικό προϋπολογισμό. Ο λόγος που και η σημερινή κυβέρνηση συντηρεί τέτοιες σχέσεις εργασίας διμήνων σχετίζεται με το γεγονός ότι καθαριότητα και ύδρευση τείνουν να περάσουν σε ιδιώτες με δυσβάστακτα αποτελέσματα για εργαζόμενους και δημότες.

Είναι υποχρέωση του κάθε δήμαρχου να απαιτήσει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ άμεσα όλων εκείνων των υπαλλήλων και εργαζομένων που απαιτούνται για την ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά και τη λειτουργία των ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα.

Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι οι θέσεις εργασίας είναι τις περισσότερες φορές εξειδικευμένες, απαιτούν εμπειρία και σχετίζονται με σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να καλυφθούν από προσωπικό διμήνου.