Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018 07:41

KalamataMove - Δικαίωμα πρόσβασης για όλους

KalamataMove - Δικαίωμα πρόσβασης για όλους

Β.Παπαευσταθίου-Β.Πουλόπουλος-Ηλ.Καλφακάκος
Σχετικά με τις δηλώσεις του Δημάρχου Καλαμάτας ότι «οι γονείς με παιδιά με κινητικά προβλήματα πρέπει να επιλέγουν τα κατάλληλα σχολεία», ότι «πάνω από το 50% των σχολικών κτηρίων στο Δήμο Καλαμάτας διαθέτει ικανοποιητική πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα» και ότι «είναι λαϊκισμός το αίτημα για την εξασφάλιση πρόσβασης στο κάστρο για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες» θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:...  

Καταρχάς Άτομα με Αναπηρία είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, αποτελούν το 10% του γενικού πληθυσμού και στο ποσοστό αυτό εντάσσονται τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, αισθητηριακές (οπτική, ακουστική) και νοητική αναπηρία.

Η προσβασιμότητα, δηλαδή το αναφαίρετο δικαίωμα όλων να έχουν πρόσβαση παντού, είναι απαραίτητη εκτός από τα ΑμεΑ, συνολικά για τα Εμποδιζόμενα άτομα, δηλαδή για το 50% περίπου του πληθυσμού της χώρας και αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και τα άτομα με μειωμένες ικανότητες δηλαδή τα άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, τις έγκυες, τα προεφηβικά  άτομα, τους διαβητικούς, τους καρδιοπαθείς, τα άτομα με ασυνήθεις σωματικές διαστάσεις, τους εθισμένους σε φάρμακα, όσους μεταφέρουν βάρη ή έχουν ένα προσωρινό τραυματισμό και άλλοι.

Για παράδειγμα στο σχολείο του Παναγιώτη, το 7ο Δημοτικό Σχολείο, υπήρχε καθηγήτρια που τραυματίστηκε και αντιμετώπιζε επίσης την ίδια δυσκολία πρόσβασης στο σχολείο.

Ο αγώνας του Παναγιώτη, υπήρξε η αφορμή για να δραστηριοποιηθούμε άμεσα τον Μάιο ως μέλη του Καλαμάτα 2030 με κύριο εκφραστή τον πρωταθλητή ΑμεΑ Γιώργο Λαζαρίδη και με την βοήθεια του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, του Διευθυντή του Σχολείου και του Διδακτικού προσωπικού να παραδώσουμε ένα πλήρη φάκελο μελετών προσβασιμότητας για το σχολείο, αλλά και να ενημερώσουμε τα παιδιά του σχολείου για το δικαίωμα πρόσβασης για όλους.

Η αναπηρία δεν είναι επιλογή, ούτε πρέπει να σε βάζει σε διλήμματα επιλογών. Πρέπει το αστικό περιβάλλον να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο που να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ως ίσους, δημοκρατικά και χωρίς διακρίσεις.

Επίσης, δεν υφίσταται λογική στο ότι «κάποια κτήρια έχουν ικανοποιητική πρόσβαση». Ή τα κτήρια είναι πλήρως προσβάσιμα ή δεν είναι καθόλου. Το γεγονός για παράδειγμα ότι υπάρχει ράμπα πρόσβασης στο ΚΕΠ Ιστορικό Δημαρχείο δεν αποκλείει το γεγονός ότι δεν υπάρχει τουαλέτα ΑμεΑ διαθέσιμη για το κοινό ή ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία κατάλληλη σήμανση.

Σας θυμίζουμε επίσης ότι ως Kalamatamove, καταγράψαμε στην Καλαμάτα ράμπες πρόσβασης, αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, ράμπες Seatrac και προσβάσιμα κτήρια, δημιουργώντας ένα χάρτη στο Internet στην σελίδα kalamata2030.gr/move που διευκολύνει τα ΑμεΑ στην μετακίνησή τους στην πόλη. Δυστυχώς σε όλη την Καλαμάτα μόνο 3-4 κτήρια ήταν πλήρως προσβάσιμα.

Υπενθυμίζουμε δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν.4067/2012, δηλαδή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χώροι συναυλιών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας μεταξύ άλλων, επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα,  σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα.».

Συνεπώς, και το δικαίωμα πρόσβασης στο Κάστρο δεν μπορεί να είναι ένα λαϊκίστικο αίτημα, ιδίως όταν ζητείται από το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο, υπογράφεται από χιλιάδες κόσμου και από δεκάδες φορείς και δεν μπορεί να έρχεται σε αντιδιαστολή με την καταλληλότητα του χώρου, που αποτελεί ευθύνη των φορέων που το αδειοδοτούν, το συντηρούν ή διοργανώνουν υπό την αιγίδα τους πολλές εκδηλώσεις τον χρόνο, όπως πραγματοποιεί και ο ίδιος ο Δήμος Καλαμάτας.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Δήμος έχει σε εξέλιξη εργολαβία προϋπολογισμού 130.000 ευρώ για τη βελτίωση της προσβασιμότητας όσον αφορά στα άτομα με κινητικά προβλήματα σε σχολεία, αθλητικούς χώρους, δρόμους και ευχόμαστε σταδιακά να επεκταθεί σε όλα τους χώρους της πόλης. Ευχόμαστε κυρίως να γίνει κατανοητό και αποδεκτό απ’ όλους το δικαίωμα που έχουν τα ΑμεΑ και τα Εμποδιζόμενα άτομα εκτός των άλλων στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην άθληση, και κυρίως το δικαίωμα που έχουν στην ζωή.

 

Με εκτίμηση

εκ μέρους του Kalamatamove

kalamata2030.gr/move

Βασίλης Παπαευσταθίου, Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΜΠ

Βασίλης Πουλόπουλος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MSc, PhD

Ηλίας Καλφακάκος, Οικονομολόγος