Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 18:54

"Αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ. επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας για τον Μαραθόλακκα"

"Αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ. επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας για τον Μαραθόλακκα"

Του Μανώλη Μάκαρη* 
Από την πρώτη στιγμή της δραστηριοποίησής μας με τα τοπικά δρώμενα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του Ταΰγετου και του Νέδοντα, που αποτελούν σημεία αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή...

Ταυτόχρονα με κάθε τρόπο ως μείζων αντιπολίτευση αναδείξαμε και καταδικάσαμε το περιβαλλοντικό έγκλημα του Μαραθόλακκα, τόσο με την κακή διαχείριση των απορριμμάτων όσο και με την ρύπανση που υφίσταται η περιοχή κάθε φορά που υπάρχουν βροχοπτώσεις, με τα μαύρα στραγγίδια να ρέουν ανεξέλεγκτα.

Μετά από πολλά χρόνια επισημάνσεων και πιέσεων προς τη δημοτική αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά αντίθετα επιδεινώθηκε και σήμερα πλέον έχουμε και επίσημα τα αποτελέσματα της αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  που επαληθεύουν και δυστυχώς δικαιώνουν τις ανησυχίες μας.

H συγκεκριμένη αυτοψία είχε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

  1.   Δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει πλήρες σύστημα συλλογής των στραγγιδίων.
  2.   Στην ΒΑ πλευρά του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ υπάρχουν μεγάλες ποσότητες παλαιών εναποθέσεων υπολείμματος υπό μορφή ΑΣΑ.Μακροσκοπικά διαπιστώθηκε από το χώρο αυτό να ρέουν στραγγίδια σκούρου χρώματος τα οποία καταλήγουν σε τμήμα του υδρογραφικού δικτύου που εντοπίζεται στην βόρεια πλευρά του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.
  3.   Διαπιστώθηκε έλλειψη υποδομών πυρασφάλειας

Κατά τις επισκέψεις μας στην Μαραθόλακκα είχαμε εντοπίσει όλα αυτά τα προβλήματα και είχαμε προτείνει συγκεκριμένη  δέσμη μέτρων αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Μάλιστα είχαμε προτείνει ο δήμος Καλαμάτας

  1. Να αποκαταστήσει και να καθαρίσει άμεσα την περιοχή ανεξέλεγχτης εναπόθεσης απορριμάτων που είναι η πηγή του προβλήματος των στραγγιδίων
  2. Να προβεί στην επέκταση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης έτσι ώστε να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται στη διαχείριση.

Η δημοτική αρχή οφείλει ΑΜΕΣΑ να προχωρήσει στη λήψη αυτών των μέτρων έτσι ώστε να σταματήσει επιτέλους η συνεχιζόμενη ρύπανση η οποία έχει τεράστιες επιπτώσεις και υποβαθμίζει καθημερινά το περιβάλλον της  περιοχής μας, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Δήμου Καλαμάτας