Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018 10:02

Για το πολύπαθο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Για το πολύπαθο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Του Μανώλη Μάκαρη* 
Το  Μέγαρο Χορού Καλαμάτας οδεύει προς την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τη δημοτική αρχή Καλαμάτας «μόλις» 9 χρόνια από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης (τέλος 2009). Βέβαια ο δήμαρχος φαίνεται  να επιχαίρει για αυτήν την καθυστέρηση προς έκπληξη όλων...

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου προέκυψε ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό της αλλαγής προτύπων ασφαλείας για την πιστοποίηση του Μεγάρου Χορού. Λόγω αυτής της αλλαγής χρειάζεται να γίνουν πρόσθετες εργασίες κόστους 250.000 ευρώ τις οποίες θα επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι εύλογες ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν από τη δημοτική αρχή και από την τεχνική υπηρεσία του δήμου είναι οι ακόλουθες:

1.Πότε ανακάλυψε η δημοτική αρχή την αλλαγή των προτύπων αφού οι αλλαγές αυτές έγιναν το 2012 και  μέχρι πρότινος δεν είχε κάνει καμία αναφορά ούτε κατ'ελάχιστο σε αυτό το δεδομένο, είτε πριν είτε μετά την επίσκεψη στον χώρο της  TÜV SÜD Γερμανίας που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο.

  1. Ο ανάδοχος πληρούσε τις προϋποθέσεις πιστοποίησης με τον υπάρχοντα σήμερα εντός του κτιρίου εξοπλισμό βάση του προτύπου DIN56950:2005 με το οποίο όφειλε να έχει παραδώσει;
  2. Γιατί να επιβαρυνθεί το επιπλέον κόστος των 250.000 ευρώ για τις «επιπρόσθετες εργασίες βελτίωσης» το Ελληνικό Δημόσιο και όχι ο ανάδοχος του έργου, αφού είναι δεδομένο ότι λόγω δικής του υπαιτιότητας δεν ολοκληρώθηκε το έργο στο προβλεπόμενο συμβατικό χρονικό διάστημα;

Επίσης επειδή στην εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας δεν αναφέρεται παρά μόνο η λέξη «βελτίωση» καλό είναι να απαντηθούν ξεκάθαρα:

  1. Θα αναβαθμιστεί ή μήπως τελικά θα αλλαχθεί ολοσχερώς το σύστημα ελέγχου των Τεχνικών Σκηνής;
  2. Η κοστολόγηση του ειδικού αυτού αντικειμένου έγινε με τα επίσημα τιμολόγια του ελληνικού κράτους ή με «τιμές αγοράς»;
  3. Όσον αφορά στα μηχανολογικά σκηνής, οι λοιπές τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης, καλύπτονται στο σύνολό τους;

Το σύγχρονο “γεφύρι της Άρτας” πιθανότατα να ολοκληρωθεί 9 χρόνια μετά από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης. Μεγάλος χαμένος θα είναι ο καλαματιανός λαός αφού η μεγάλη αυτή  επένδυση παρέμενε για όλα αυτά τα χρόνια αναξιοποίητη.

Συμπερασματικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας λόγω της μοναδικότητάς του οφείλει να αποτελέσει μια ζωντανή κοιτίδα πολιτισμού για όλη την Πελοπόννησο. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να αξιοποιηθεί πολύπλευρα ως κέντρο πολιτισμού που θα εστιάζει όχι μόνο στο χορό αλλά και στο θέατρο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξουν συνοδευτικές δραστηριότητες όπως επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις και εκθέσεις που θα δώσουν σημαντική ώθηση στην βιώσιμη ανάπτυξη της Καλαμάτας.

*Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Δήμου Καλαμάτας