Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019 23:19

Καινοτομία και Περιφέρεια Πελοποννήσου

Καινοτομία και Περιφέρεια Πελοποννήσου

Της Κανέλλας (Νέλλης) Δ. Κουβελάκη* 
Η Αυτοδιοίκηση υποχρεούται να περάσει στην επόμενη μέρα, πιο εκσυγχρονισμένη, περισσότερο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική, δημιουργώντας το μέλλον και όχι ακολουθώντας το παρελθόν, φτιάχνοντας το αύριο, χωρίς να κοιτάζει το χθες. Για το λόγο αυτό νέοι άνθρωποι συντάσσονται στα κοινά, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους και συνεργάζονται με έμπειρους αυτοδιοικητικούς, καταθέτοντας ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους στρατηγικούς σχεδιασμούς που απαιτούν διάθεση για δουλειά, νέες τεχνικές και συνεργασίες...

Όταν μιλάμε για εξέλιξη, μιλάμε για καινοτομία… Και ο όρος καινοτομία ίσως κάποιους να τους τρομάζει. Γνωρίζουμε όμως πως ο φόβος, μας κρατά πίσω κι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε!

Τι εννοούμε με τον όρο καινοτομία;

Καινοτομία είναι: «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης, με σκοπό την παραγωγή ή την παροχή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή διαδικασιών, που βρίσκουν άμεση παραγωγική και χρηστική και εμπορική εφαρμογή». Άρα η καινοτομία συνίσταται στην αφομοίωση και στην εμπορική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογικών και άλλων  επιτευγμάτων και ιδεών που εφαρμόζονται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν οργανισμό όπως είναι και η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως μια επιχείρηση που θα μπορούσε απλά να καινοτομήσει ως προς μια λειτουργία εντός του οργανισμού ή προς όλους τους πυλώνες του. Οι περιφερειακές ενότητες της Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας και Κορινθίας, διαθέτουν «προϊόντα» που αν αξιοποιηθούν με σύγχρονες τεχνικές θα προσδώσουν αξία στις περιοχές, θα τις κάνουν ανταγωνιστικές, προσαρμόσιμες, ευέλικτες με σημαντικά οφέλη προς τους κατοίκους τους. Τουρισμός, Πολιτισμός, Γεωργία, Ηλιος και Θάλασσα τα δυνατά μας προϊόντα που απαιτούν σύνδεση με τα εργαλεία της καινοτομίας για να προσφέρουν δεκάδες οφέλη, όπως: μείωση του κόστους παραγωγής, μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών, αύξηση της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων, αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, μεγιστοποίηση του κέρδους, ελαχιστοποίηση των λαθών, οικονομίες κλίμακας, συνέργειες, αύξηση της φήμης και της πελατείας, εξωστρέφεια, ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων κα.  Όλα τα παραπάνω προσδίδουν αξία στον οργανισμό-επιχείρηση, τον κάνουν ανταγωνιστικό, προσαρμόσιμο, ευέλικτο.

Αν εξετάσουμε τις κοινωνίες που ξεχώρισαν και αναπτύχθηκαν θα συμπεράνουμε πως οι νέες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς έπαιξαν καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη και διάκρισή τους.

Από τα παραπάνω συνάγεται, πως κάθε οργανισμός έχει να κερδίσει πολλαπλά οφέλη από την εισαγωγή καινοτομίας. Αυτό που πρέπει αρχικά να κάνουμε, είναι να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε  την υπάρχουσα τεχνολογία, μειώνοντας τα κόστη και επιλεκτικά να προχωρήσουμε σε κατάλληλες επενδύσεις που θα μεγιστοποιούν την σχέση κόστους απόκτησης με οφέλη από την καινοτομία. Τελικός αποδέκτης θα είναι ο κάτοικος της Πελοποννήσου. Με τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για επενδύσεις και αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μειώνουμε την ανεργία, κρατάμε τους νέους επιστήμονες στον τόπο, αξιοποιούμε όλα τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα προωθώντας τα στις επιχειρήσεις, φροντίζουμε για την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών!

Μέσω της υποψηφιότητάς μου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον Παναγιώτη Νίκα, προτεραιότητά μου είναι η συμβολή μου στην  υλοποίηση μεγάλων και σημαντικών έργων που θα ωφελήσουν την βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας ώστε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να λάβει τη θέση που της αξίζει στο εθνικό και παγκόσμιο χάρτη και να εξέλθει από τις  τελευταίες θέσεις που κατέχει στον τομέα της καινοτομίας των Περιφερειών Ελλάδας και Ευρώπης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής.

Κανέλλα (Νέλλη) Δ. Κουβελάκη

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Μεσσηνίας

«Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο» με τον Παν.Νίκα

Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Κοινωνικός Επιχειρηματίας