Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019 10:57

Απάντηση Τζαμουράνη σε Πατσαρίνο

Απάντηση Τζαμουράνη σε Πατσαρίνο

Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης αναφορικά με δημοσίευμα που αφορά και στο πρόσωπό του, προέβη στην εξής ανακοίνωση: “Αποφεύγοντας να σχολιάσω τους χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπό μου από τον κ. Νίκο Πατσαρίνο στο πρόσφατο κείμενό του, επιλέγω να απαντήσω επί της ουσίας...

Στις 10 Ιουλίου 2018 ο δήμαρχος Καλαμάτας μου απηύθυνε έγγραφο με το ερώτημα, ποιό είναι το έργο που έχει επιτελέσει ο εργαζόμενος κ. Νίκος Πατσαρίνος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2017. Παραθέτω αυτούσιο το κείμενο της απάντησής μου, ως διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, ώστε κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα:
''Κύριε Δήμαρχε,
Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου, σας γνωρίζω τα εξής:1.Με την υπ’ αριθµ. 82/2017 (25-04-2017) απόφασή σας ο εργαζόμενος κ. Νικόλαος Πατσαρίνος, πολιτικός µηχανικός, τοποθετήθηκε ως προϊστάμενος του Τµήµατος Αστυνόµευσης και Φύλαξης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνοµίας µε παράλληλα καθήκοντα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
2.Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 32744/26-7-2017 έγγραφό του ο ανωτέρω υπάλληλος µάς γνωστοποίησε ότι λόγω των αυτοδιοικητικών του καθηκόντων και υποχρεώσεων δικαιούται 221 ηµέρες άδεια απουσίας,συμπεριλαμβανομένης και της κανονικής άδειας. Κατόπιν τούτου, οι αποµένουσες ηµέρες εργασίας κατ’ έτος, εξαιρουμένων των αργιών και των Σαββατοκύριακων, περιορίζονται δραματικά. Επίσης, το γεγονός ότι οι παραπάνω ηµέρες εργασίας είναι διάσπαρτες εντός του έτους καθιστούν την αξιοποίησή τους ακόµη δυσχερέστερη, ιδιαίτερα στα αντικείµενα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν σε σύνταξη μελετών, διενέργεια διαγωνισμών, παραλαβών κ.λπ., επίβλεψη έργων µε αναδόχους και εκτέλεση έργων συντήρησης που απαιτούν καθημερινή και συνεχή παρουσία των υπαλλήλων. Τούτων δεδοµένων, έργο από τον συγκεκριµένο υπάλληλο δεν μπορούσε να παραχθεί, ως ήταν αναμενόμενο, καθ’ότι δεν γινόταν να ανατεθούν συγκεκριµένα καθήκοντα (µελέτες, έργα κ.λπ.), πλην των προφορικών συνεργασιών και κυρίως τηλεφωνικών, για διάφορα θέµατα παροχής πληροφοριών που σχετίζονταν µε αντικείµενα που στο παρελθόν είχε χειρισθεί''. Διευκρινίζεται ότι στο επίμαχο χρονικό διάστημα, ο κ. Νίκος Πατσαρίνος ήταν προϊστάμενος του Τμήματος Αστυνόμευσης και Φύλαξης, τμήματος που υπάγεται στην Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, έχοντας και παράλληλα καθήκοντα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ωστόσο, από το πρόσφατο κείμενο του κ. Νίκου Πατσαρίνου γεννώνται ορισμένα ερωτήματα, από τα οποία το πλέον βασικό είναι:Γιατί επέλεξε ο συνάδελφος την συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να αναφερθεί στο πρόσωπό μου, με χαρακτηρισμούς μάλιστα στους οποίους δεν μας είχε συνηθίσει μέχρι σήμερα;Έναν μόνο σκοπό μπορώ να υποθέσω ότι έχει. Να πλήξει την υποψηφιότητά μου».