Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 11:54

Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα της Καλαμάτας

Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα της Καλαμάτας

Του Μανώλη Μάκαρη

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), διοργάνωσε την πρώτη περιφερειακή παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα στο Επιμελητήριο Κορίνθου.  Η συγκεκριμένη έκθεση ανέδειξε σοβαρά υπαρκτά προβλήματα αλλά και σοβαρούς  κινδύνους  για τον δήμο Καλαμάτας που θα πρέπει να επισημανθούν. Συγκεκριμένα:
1.Ο δήμος Καλαμάτας ανήκει στις περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου και θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεσθούν όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, για να μην επαναληφθούν τραγικές καταστάσεις όπως οι φονικές πλημμύρες του 2016.
2.Η νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης υποβαθμίζει τα υπόγεια ύδατα και θα πρέπει να εφαρμοστούν στην γεωργική παραγωγή πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον όσον αφορά την χρήση των  λιπασμάτων και ειδικότερα των αζωτούχων.
3.Η ανεξέλεγκτη απόθεση της λυματολάσπης -τελικού προϊόντος του βιολογικού καθαρισμού- ρυπαίνει ως γνωστόν την ευρύτερη περιοχή της δυτικής παραλίας . Έχει συσσωρευτεί μια ποσότητα 38.000 κυβικών μέτρων, η οποία θα πρέπει να μετατραπεί σε εδαφοβελτιωτικό στην μονάδα λιπασματοποίησης.
4.Η πλήρης και ουσιαστική απορρύπανση της Μαραθόλακκας μπορεί να επιτευχθεί με συγκεκριμένες τεχνολογίες περιβάλλοντος. Ως γνωστόν, τα στραγγίδια της Μαραθόλακκας ρυπαίνουν τον ποταμό Νέδοντα αλλά και τα υπόγεια ύδατα. Η μείωση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση με την χρήση διαφορετικών ρευμάτων ανακύκλωσης και η κομποστοποίηση με την υιοθέτηση του «καφέ κάδου» είναι καλές πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν στον Δήμο μας.
5.Η αύξηση της θερμοκρασίας θα καταστήσει πιο έντονο το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας (τοπικό φαινόμενο θερμοκηπίου με σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας σε πυκνοδομημένες περιοχές ιδιαίτερα στις πόλεις της νοτίου Ελλάδας).  Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε απαιτούμενη προσπάθεια για να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου σε κάθε γειτονιά, που θα περιορίσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Η δημοτική μας παράταξη, ως γνωστόν,  έχει βάλει σε πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα περιβάλλοντος γιατί αποτελούν ζωτικής σημασίας θέματα που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής, την υγεία αλλά και την ασφάλεια των πολιτών.

Μανώλης Μάκαρης
Ιατρός Καρδιολόγος
MSc Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης και Υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας