Σάββατο, 03 Αυγούστου 2019 15:50

Η αλήθεια για το Δίκτυο 5G στην πόλη της Καλαμάτας

Η αλήθεια για το Δίκτυο 5G στην πόλη της Καλαμάτας

Του Γιάννη Μπιτσάνη* 
Σε σχέση με τα όσα απίθανα, ή και καλοπροαίρετα, ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για την τεχνολογία 5G που θα εφαρμοστεί πιλοτικά και στην Καλαμάτα και τις επιπτώσεις στην υγεία μας, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:...

  1. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2018 υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση για την εγκατάσταση δικτύου 5G στην Καλαμάτα μεταξύ του τότε Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα και του Δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, με στόχο την προετοιμασία και υλοποίηση δωρεάν εγκατάστασης πιλοτικού δικτύου 5G στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Στο πλαίσιο του έργου και με βάση τη διαθεσιμότητα τεχνολογικών λύσεων, θα δοκιμασθεί η παροχή λύσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα έξυπνης στάθμευσης, έξυπνου φωτισμού, ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και λύσεων εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων. Αντίστοιχη σύμβαση έχει υπογραφτεί και με τον πρωτοποριακό, από άποψη χρήσης των νέων τεχνολογιών, Δήμο Τρικάλων και τον Δήμο Ζωγράφου.
  2. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - World Health Organization (WHO), η Επιστημονική Επιτροπή Νέων Κινδύνων της ΕΕ - Scientific Committee on Emerging and New ly Identified Health Risks (SCENIHR) και η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας έναντι της Μη-Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) έχουν καταλήξει στο κοινό συμπέρασμα ότι:

“Η έκθεση σε ΗΜ ακτινοβολία, η οφειλόμενη σε ασύρματα δίκτυα και στην χρήση τους, δεν οδηγεί σε βλαπτικές βιολογικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού, εάν παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα όρια τα οποία συνιστά η ICNIRP” [WHO 1993, SCENIHR 2015, ICNIRP Guide lines 2009, ICNIRP Guide lines 2018]

Οι κανονισμοί Ακτινοπροστασίας καλύπτουν το Η/Μ φάσμα έως και την συχνότητα των 300 GHz και πλέον. Αυτό σημαίνει ότι και οι πηγές 5G υπόκεινται στα ίδια standards ασφαλείας και όρια έκθεσης, όπως οι υπάρχουσες δομές 4G, Bluetooth, και Wi-Fi. Να σημειωθεί εδώ ότι η Ελλάδα βάσει νόμου έχει υιοθετήσει ακόμα χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του ICNIRP, ήτοι το 60% από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και εάν κάποιος κάνει τον κόπο να διατρέξει την ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που είναι υπεύθυνη στην χώρα μας για την πάσης φύσεως μέτρηση ακτινοβολιών (ιοντιζουσών ή μη), θα διαπιστώσει πως το παρατηρητήριο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δίνει πραγματικά στοιχεία μετρήσεων σε όλη την Ελλάδα πολύ πιο κάτω ακόμα και από το ήδη χαμηλό 60% του ανώτατου επιτρεπτού που έχει υιοθετήσει η χώρα μας. 

Για την ανάπτυξη δικτύων 5G θα χρησιμοποιούνται μικροκεραίες (small cells) κοντά στους χρήστες, καλύπτοντας μικρές περιοχές με ελάχιστη ισχύ εκπομπής. Αυτό μειώνει την συνολική επιβάρυνση σύμφωνα με την εμπειρία των μετρήσεων.

  1. Είναι γνωστό πως με την τεχνολογία 3G/4G, που χρησιμοποιείται σήμερα, η Ισχύς ακτινοβολείται προς όλες τις κατευθύνσεις, δλδ. ένας πολίτης (όχι κατ’ ανάγκη χρήστης) ο οποίος παραμένει εντός, εκτίθεται συνεχώς σε ραδιοκυματική ακτινοβολία.

Με την Τεχνολογία 5G κάτι τέτοιο ακυρώνεται. Η μείωση της ανθρώπινης έκθεσης είναι σημείο αναφοράς για την τεχνολογία 5G. Επιτυγχάνεται με κεραίες ΜΙΜΟ και τεχνικές beamforming (Μορφοποίηση δέσμης). Η Ισχύς εστιάζεται μέσω στενών λοβών στους ενεργούς χρήστες (ακολουθώντας τους κατά την κίνησή τους) χωρίς να εκτίθενται σε ακτινοβολία τα άτομα πλησίον τους.

Η πραγματική μέση έκθεση, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία (στατιστικά στοιχεία και μετρήσεις δημοσιευμένα από την International Electrotechnical Commission - IEC) αντιστοιχεί το πολύ στο 25% της ονομαστικής (μεγίστης) ισχύος την οποία μπορεί να εκπέμψει η κάθε κεραία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου κατασκευάζονται έξυπνοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι ανιχνεύουν όλες τις κατευθύνσεις των μικροδεσμών της κεραίας. Εάν σε κάποια από αυτές, η μέση εξερχόμενη ισχύς υπερβαίνει το προκαθορισμένο ανώτατο όριο του 25%, τότε ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός μείωσης της ισχύος.

  1. Επομένως, τα όσα ακούγονται στερούνται οποιασδήποτε σοβαρής επιστημονικής βάσης. Επιπλέον είναι τουλάχιστον πρόωρο να μιλάμε για επιπτώσεις του δικτύου 5G, ειδικά όταν δεν υπάρχουν κινητά τηλέφωνα πέμπτης γενιάς, με συνέπεια το  δίκτυο της Καλαμάτας να λειτουργεί περισσότερο ως διευρυμένο Wi-Fi και λιγότερο ως πραγματικό δίκτυο 5G.
  2. Κατανοούμε πως σε μια εποχή που τα fake news, οι θεωρίες συνωμοσίας και οι τερατολογίες  έχουν απογειωθεί, είναι δύσκολο για τον πολίτη να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα. Επιβάλλεται όμως η αναζήτηση της επιστημονικής γνώσης και η νηφαλιότητα, διαφορετικά η τεχνοφοβία και ο σκοταδισμός κινδυνεύουν να θριαμβεύσουν.

 

Μπιτσάνης Γιάννης,

Διδάκτωρ Χημικής Μηχανικής, μέλος της Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ