Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 12:29

Ο Ανοιχτός Δήμος στηρίζει το ΚΕΘΕΑ

Από την εκδήλωση του ΚΕΘΕΑ στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, την Τρίτη, στην οποία συμμετείχε ο Ανοιχτός Δήμος. Από την εκδήλωση του ΚΕΘΕΑ στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, την Τρίτη, στην οποία συμμετείχε ο Ανοιχτός Δήμος.

«Ως δημοτική παράταξη διαχρονικά στηρίζουμε τον αγώνα του ΚΕΘΕΑ, του αξιόπιστου οργανισμού απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα. Η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του  κινδυνεύει από την κυβέρνηση  που επιχειρεί  με την αυταρχική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, να  καταλύσει το αυτοδιοίκητο του οργανισμού και τη θεραπευτική του πρόταση, που βασίζεται στην εσωτερική του δημοκρατία και σε συλλογικές του διαδικασίες...

Δοθείσης της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η συγκεκριμένη δομή για την κοινωνία είναι απαραίτητη η ενημέρωση των πολιτών, η κατανόηση και προβολή των δράσεων και της προσφοράς, ειδικότερα σε σχέση με τη σημασία της πρόληψης.

Θεωρούμε αναγκαία τη μέριμνα της Δημοτικής Αρχής ώστε να συμπεριλάβει και το ΚΕΘΕΑ σε εκδηλώσεις και δράσεις με συμμετοχή των μελών της κοινότητας σε ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία,  εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως προγράμματα ζωγραφικής, μουσικής, θεάτρου, καθώς επίσης και θέσεις εργασίας – απασχόλησης  που θα διευκολύνουν την ομαλή επανένταξη».