Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 18:42

Τόνια Κουζή: Περί ανοιχτού θεάτρου

Τόνια Κουζή: Περί ανοιχτού θεάτρου

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ” 
Εμείς ως Καλαμάτα Τόπος Ζωής συζητάμε και επί αυτού τοποθετούμαστε για το αν λέμε ναι ή όχι, σήμερα που έρχεται υπό συζήτηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο που είμαστε παρόντες, ένα έργο (σ.σ. Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας) με μια σειρά ζητημάτων σοβαρότατων σε σχέση με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε ώστε να αδειοδοτηθεί με κάθε κόστος... 

Η θέση μας είναι η ανοιχτή πρόσκληση στο νέο ΔΣ επανεξέτασης ενός φάκελου απαντώντας σε όλα τα μελανά του σημεία. Να ανοίξει εκ νέου και να λυθούν όλα τα ιδιοκτησιακά δεδομένα μια και ο Δήμος έχει όπως ισχυρίζεται ιδιοκτησία στην περιοχή ως διάδοχος του Υδραυλικού Ταμείου Νέδοντος, εντούτοις εξακολουθεί να είναι κύριος της ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. Κοίτη η οποία ακόμη και με τη μεταγενέστερη μεταβολή σε ΟΤ (οικοδομικό τετράγωνο), χώρου πρασίνου με το παλιό ΓΠΣ, χώρου θέατρου με την μεταγενέστερη τροποποίηση, παραμένει ΚΟΙΤΗ.

Η πρόσφατη ανάθεση τη οριοθέτησης του ποταμού είναι μια έμμεση παραδοχή ότι τα όσα έχουν επισυναφθεί προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια, δεν ήταν προφανώς τα απαιτητά. Ακόμη και σήμερα που ξεκινά η εν λόγω διευθέτηση αναρωτιόμαστε τι θα αποτυπώσει: τη φυσική ΚΟΙΤΗ όπως ορίζει ο νόμος ή τη διαμορφωμένη, μια και οι διαμορφώσεις επί σειρά δεκαετιών δεν έχουν προηγούμενο ιστορικό οριοθέτησης;

Στην οικοδομική άδεια επισυνάπτεται μια βεβαίωση διευθέτησης “από τεχνικό έργο που έχει εκτελεστεί βάσει υδραυλικής μελέτης”. Για την οποία δεν αναφέρονται στοιχεία αλλά στη μη εγκεκριμένη εξ όσων γνωρίζουμε ακόμη πράξη χαρακτηρισμού, αναφέρεται ότι το επίμαχο οικόπεδο ανήκει στη ζώνη υπερχείλισης του Νέδοντα. Ενώ υπάρχει και έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας όπου αναφέρεται ότι “δεν μας είναι γνωστή πράξη οριοθέτησης της κοίτης στην περιοχή”.

Μια σειρά παραπλανητικών τοποθετήσεων πρέπει να αποσαφηνιστούν:

Τα προγενέστερα έργα, η αγορά, τα parking είναι παράνομα; ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Σήμερα γνωμοδοτούμε με τους ισχύοντες πολύ δεσμευτικούς νόμους για υδατορέμματα, προσεχώς αυστηρότερους με τη νέα μελέτη γύρω από την πολιτική προστασία της Μάντρας, που σύντομα όπως μας ενημέρωσαν θα κατατεθεί.

Τροχοπέδη η νομιμότητα στην ανάπτυξη; Αυτός ο συσχετισμός είναι άκρως επικίνδυνος για κάθε μεμονωμένο πολίτη που παρακολουθεί τα δημοτικά συμβάντα. Αν θέλω πολύ και με τη δραστηριότητα μου θα προσφέρω στην οικονομία και τον πολιτισμό του τόπου, μπορώ να παραβώ τους κανόνες που διέπουν την οργανωμένη πολιτεία; 

Ήταν μονόδρομος η χωροθέτηση; Ή εκεί (εντός κοίτης χείμαρρου και πλημμυρικής ζώνης) ή πουθενά;

Σε κάθε δημοσίευμα από τους εμπλεκόμενους επιβεβαιώθηκε– ομολογήθηκε η  πιθανότητα πλημμυρικού φαινομένου. Ούτε ένας δεν το αρνείται και πως να το κάνει άλλωστε αφού οι επίσημοι χάρτες επικινδυνότητας είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο http://floods.ypeka.gr.

Όλοι εμείς το νέο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσουμε αν πολίτες προσφύγουν στο ΣΤΕ, στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης ή ελεγκτές περιβάλλοντος και η απόφαση είναι καταδικαστική για το έργο θα έχουμε υπερασπιστεί ένα τέτοιο έργο; Για τις ποσότητες των σκυροδεμάτων είναι εύκολο όλοι να αποφανθούμε, για τη νομιμότητα ισχύει το ίδιο;

 

Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στις 19 Νοέμβρη 2019