Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 19:06

Ξεκινά η ενημέρωση και μετά η διαβούλευση για την περιβαλλοντική μελέτη του δρόμου Καλαμάτας-Ριζόμυλου

Ξεκινά η ενημέρωση και μετά η διαβούλευση για την περιβαλλοντική μελέτη του δρόμου Καλαμάτας-Ριζόμυλου

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Μέχρι τις 6 Μάη θα μπορούν οι πολίτες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του δρόμου Καλαμάτας-Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται πλέον στο Δήμο Καλαμάτας. Η δημοτική αρχή αποστέλλει τη μελέτη στις δημοτικές παρατάξεις προκειμένου να ενημερωθούν, ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνει συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας με προηγούμενη απόφασή του έχει ταχθεί υπέρ της παραλιακής χάραξης στα δυτικά της πόλης, ωστόσο η νέα μελέτη αναφέρεται στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου Καλαμάτας-Μεσσήνης...

Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκαν σήμερα σχετικά τα εξής: “Στις Υπηρεσίες του Δήμου απεστάλη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος» και άμεσα κινείται η διαδικασία γνωστοποίησης στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου.

Σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο φάκελο, ως φορέας του έργου ορίζεται: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: από 13-03-2020 έως 20-05-2020. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: από 13-03-2020 έως 06-05-2020. Αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ’

Το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και θα εκφράσει άποψη επί της ΜΠΕ. Ήδη ο Δήμαρχος έχει δώσει εντολή η μελέτη να αποσταλεί ηλεκτρονικά στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ. προκειμένου να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να ενημερωθούν, ενώ θα υπάρξει και συζήτηση σε επίπεδο Διαπαραταξιακής”.