Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 14:31

Δρόμος Καλαμάτα-Ριζόμυλος

Δρόμος Καλαμάτα-Ριζόμυλος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
“Σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη χάραξη του δρόμου Καλαμάτα -Ριζόμυλος η Περιβαλλοντική -Πολιτιστική Ένωση Μεσσηνίας εκφράζει  τη θέση της ως εξής:...

-Η χάραξη που θα επιλεγεί προσδοκάται να είναι αυτή με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

-Το σημαντικότερο πρόβλημα  το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πριν από την οποιαδήποτε επιλογή είναι η εκδήλωση και η αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων. Από τους χάρτες  (1 και 2 κάτωθι ) προκύπτει ότι μέρος της παραλιακής χάραξης αναπτύσσεται πάνω σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.


Χάρτης 1

Χάρτης 2

 Αναμφίβολα σε παγκόσμιο επίπεδο διαφαίνονται τάσεις αύξησης του κινδύνου παράκτιων πλημμυρών.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος διαπιστώνει συνεχείς αυξητικές τάσεις ακραίων κλιματικών συμβάντων τα οποία προκαλούν καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα ακραία κλιματικά συμβάντα είναι πιθανό αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος.

Στην περιοχή της Μεσογείου μάλιστα, οι περισσότερες υδρολογικές λεκάνες των παραλίων είναι επιδεκτικές σε αιφνίδιες πλημμύρες, οι οποίες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά καταστροφικά φαινόμενα στην περιοχή και στον Ελλαδικό Χώρο.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν το γεγονός ότι οι πλημμύρες θεωρούνται πλέον από τους πιο συχνούς τύπους φυσικών καταστροφών προκαλώντας καταστροφές σε έργα υποδομής κρίνουμε βάσει των εν λόγω χαρτών που αποτυπώνουν τους πιθανούς κινδύνους εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ότι μια πιθανή χάραξη (παραλιακή χάραξη) πάνω ή πλησίον αυτών των σημείων θέτει σε κίνδυνο την αρτιότητα, την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα του εν λόγω έργου υποδομής και προϋποθέτει πολυδάπανα αντιπλημμυρικά έργα με αμφίβολα αποτελέσματα.

Η κλιματική αλλαγή και τα επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα των οποίων η ένταση και συχνότητα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς θέτοντας σε κίνδυνο παραθαλάσσιους πολιτισμούς  ανά το κόσμο δυστυχώς είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Εν κατακλείδι ένα έργο υποδομής όπως αυτό, οφείλει να λαμβάνει σοβαρά και με απόλυτη προτεραιότητα τους εν λόγω κινδύνους ώστε να υλοποιηθεί με όρους σωστού σχεδιασμού , ασφάλειας και βιωσιμότητας”.