Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 18:11

Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία…

Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία…

Του Νίκου Μπασακίδη 
Η Δημοτική αρχή Καλαμάτας πρότεινε τη διασύνδεση της πόλης και του λιμανιού με τον αυτοκινητόδρομο  Αεροδρόμιο-Ριζόμυλος, στο ύψος του αεροδρομίου, μέσω ενός δρόμου ήπιας κυκλοφορίας στο ίχνος της παλιάς παραλιακής χάραξης. Μια πρόταση αντάξια της Καλαμάτας, για την υποδοχή των επισκεπτών της και την ανάπτυξη της Δυτικής Παραλίας...

Η χάραξη του δρόμου θα ξεκινά από την Νέα Είσοδο στη  Διασπορά, θα κινείται στο ίχνος της παλιάς παραλιακής χάραξης και συνεχίζοντας παράλληλα του δρόμου προς την Καρυδιά, θα καταλήγει στον κόμβο του αεροδρομίου.  Εκτός της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης των οχημάτων, θα μπορεί  να διαθέτει και ποδηλατόδρομο που θα ενισχύσει την προοπτική διασύνδεσης της Καλαμάτας με την Μπούκα, επειδή στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών είναι και η κατασκευή γέφυρας ήπιων χαρακτηριστικών στις εκβολές του Παμίσου.

Με τη κατασκευή του δρόμου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής που βρίσκεται νότια της προτεινόμενης χάραξης και χαρακτηρίζεται από το ΓΠΣ ως ζώνη Τουρισμού/Αναψυχής και η οποία σε συνδυασμό με την σχεδιαζόμενη πολεοδόμηση της περιοχής του Κορδία, θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στη αξιοποίηση του δυτικού παράκτιου μετώπου της πόλης.

Ταυτόχρονα θα γίνει οδηγός για την κατασκευή ενός ευρύτερου δικτύου δρόμων εντός της ζώνης υψηλής παραγωγικότητας, που βρίσκεται βόρεια της προτεινόμενης χάραξης και που θα εξυπηρετεί, τόσο τους καλλιεργητές γης, όσο και την δραστηριότητα των μονάδων παραγωγής και μεταποίησης της περιοχής.

Στην προτεινόμενη χάραξη του Υπουργείου, από το αεροδρόμιο έως τον κόμβο Ζαφείρη διαμέσου της παρόχθιας του ποταμού Άρι οδού και ενός δίιχνου δρόμου πλάτους 7μ εντός του πολεοδομικού σχεδίου του Ασπροχώματος, σταθήκαμε με θετική και με κριτική ματιά.

Αξιολογήσαμε με τις υπηρεσίες του Δήμου την προτεινόμενη χάραξη και καταγράψαμε σε συναντήσεις και σε ανοικτή διαβούλευση, τις απόψεις των φορέων, μέσα από τις οποίες προέκυψε, ότι με τον προτεινόμενο σχεδιασμό δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μετακινήσεων, ενώ οι παρακείμενες επιχειρήσεις δεν εξυπηρετούνται χωρίς την κατασκευή παράπλευρων οδών.

Για το συμφέρον της πόλης θέσαμε από την αρχή κόκκινες γραμμές για την θετική μας γνωμοδότηση. Να ενσωματωθούν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τόσο οι παρατηρήσεις βελτίωσης της προτεινόμενης από το Υπουργείο χάραξης, όσο  και η κατασκευή του προτεινόμενου παραλιακού δρόμου σύνδεσης της Καλαμάτας με το αεροδρόμιο, ως τη μόνη αποδεκτή προοπτική για το Δήμο Καλαμάτας.

Αντίθετα οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης διαπραγματεύονταν μέχρι την τελευταία στιγμή την πρόταση τους, γνωματεύοντας θετικά αλλά και υποβάλλοντας ταυτόχρονα προς την κρίση του Υπουργείου, μια σειρά εναλλακτικών προτάσεων που τελικά ήταν μεταξύ τους αντιφατικές.

Αντιφατικές γιατί από τις προτάσεις τους δεν γίνεται σαφές, από ποια γέφυρα του ποταμού Άρι, θα διέλθει ο επισκέπτης κινούμενος από το αεροδρόμιο προς την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τον κ. Κοσμόπουλο, από τη γέφυρα στα πετρέλαια της διασποράς, προτείνοντας είτε τη διαδρομή από το κόμβο Αναγνωσταρά και παράλληλα του ποταμού Άρι, είτε τη διαδρομή επι της υπάρχουσας οδού από την Καρυδιά προς τα Κάρτ και στη συνέχεια επι της παραλιακής στο Μπουρνιά.

Σύμφωνα με τον κ. Τζαμουράνη από μια νέα γέφυρα που θα πρέπει να κατασκευαστεί στον ποταμό Άρι και η οποία θα συνδέει τη Νέα Είσοδο με την προτεινόμενη χάραξη, στο ύψος της γέφυρας του τρένου.

Σύμφωνα με τον κ. Μάκαρη είτε από την υπάρχουσα γέφυρα του Άρι που οδηγεί στον κόμβο Ζαφείρη, είτε από τον Περιμετρικό, αφού ζήτησε να καταργηθούν τα πλευρικά διόδια στην Θουρία. Αίτημα που ενσωματώθηκε στην πρόταση της αντιπολίτευσης την τελευταία στιγμή και που δημιούργησε σύγχυση σε μέλος της παράταξης του, το οποίο αρχικά ψήφισε ΛΕΥΚΟ στην πρόταση της αντιπολίτευσης και στη συνέχεια και ενώ διαρκούσε η ψηφοφορία, άλλαξε την ψήφο σε ΘΕΤΙΚΗ.

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος της ψηφοφορίας, το Υπουργείο θα παραλάβει μια σειρά κοινών παρατηρήσεων, για τη βελτίωση των οδικών χαρακτηριστικών της προτεινόμενης χάραξης και απέναντι στις αντικρουόμενες προτάσεις της αντιπολίτευσης, μια τεκμηριωμένη και στιβαρή πρόταση της Δημοτικής Αρχής.

Πρόταση με την οποία διεκδικούμε, την άμεση επικοινωνία της πόλης με το αεροδρόμιο, την τουριστική ανάπτυξη της δυτικής ακτής, αλλά και την αξιοποίηση του Μεσσηνιακού κάμπου.Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ