Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 21:12

Υποστήριξη της Κοινοχρησίας και της Κυριότητας Δημοτικών Δρόμων στη Βέργα

Υποστήριξη της Κοινοχρησίας και της Κυριότητας Δημοτικών Δρόμων στη Βέργα

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ 
“Στις 8 Οκτωβρίου 2020 εκδικάζεται στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας η Έφεση Αρ. 9/2017 των “Φίλων της Βέργας” επί της Απόφασης Αρ. 6/2017 του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας.
Το Ειρηνοδικείο θεώρησε ότι οι ισχυρισμοί του Δήμου στο Δικαστήριο (8.5.2015) δεν ήταν επαρκείς “για να θεμελιώσει ο Δήμος δικαίωμα κυριότητας επί των επίδικων εδαφικών τμημάτων” της οδού Ευαγγελίστριας (139,40 τ.μ. και 4,29 τ.μ.) στη στροφή της “Ροβόλας” και εξέδωσε δυσμενή για το Δήμο και τους Κατοίκους απόφαση, επιδικάζοντας τα στους ενάγοντες, Γεώργιο Μπουγά και Ιωάννη Ηλιόπουλο...

Δεν τους επιδίκασε όμως το – έμμεσα – διεκδικηθέν τμήμα του “Καλντεριμιού 3” μεταξύ των σκελών της οδού Ευαγγελίστριας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από εκατοντάδων ετών κοινόχρηστου Καλντεριμιού (της Παλαιάς Κοινοτικής Οδού Βέργας), χαρακτηρισμένης ως Μνημείου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε όλο της το μήκος έως Άνω Βέργα και Αγ. Γεώργιο (Καλάθι), με τα ΦΕΚ : 185/ΑΑΠ/2015 και 143/ΑΑΠ/2018. Το τμήμα αυτό (Κ-Ι) έχει όμως καταληφθεί από τους ενάγοντες και – από κοινού με το προηγούμενο (Λ-Κ) – έχει αυθαίρετα υποστεί φθορές και μπαζώματα από τους ίδιους.

Οι “Φίλοι της Βέργας” άσκησαν Πρόσθετη Παρέμβαση υπέρ του Δήμου κατά την συζήτηση της αγωγής (8.5.2015), Προτάσεις και Προσθήκη – Αντίκρουση, καταθέτοντας Φάκελλο με αναλυτική τεκμηρίωση. Δυστυχώς το Δικαστήριο, συνεκτιμώντας και την ανεπαρκή παρουσία του Δήμου, απέρριψε ως απαράδεκτη την Παρέμβασή μας, ελλείψει – δήθεν – αμέσου εννόμου συμφέροντος, και δεν έλαβε υπόψιν του τους ισχυρισμούς και τα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίσαμε, ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις σχετικές διατάξεις.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας δεν προέβη σε καμία νομική ενέργεια μετά την ακροαματική διαδικασία (π.χ. Προσθήκη – Αντίκρουση των εναγόντων) και αγνόησε τις εκκλήσεις μας για έγκαιρη άσκηση Έφεσης εκ μέρους του Δήμου προς αποτροπή απεμπόλησης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου. Ο Δήμαρχος, χωρίς εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, έδωσε μάλιστα εντολή “να μην γίνουν νομικές ενέργειες”, ενώ έφερε πρόταση περί “μη άσκησης έφεσης” στην οικονομική επιτροπή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας (!), δημιουργώντας τετελεσμένο.

Οι “Φίλοι της Βέργας” και 8 κάτοικοι τότε, κατέθεσαν Έφεση (Αρ. 9/6.3.2017), αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την υπεράσπιση της Κοινοχρησίας και της Δημοτικής Κυριότητας επί όλου του πλάτους του δρόμου στη θέση “Ροβόλα”, διαθέσιμου και χρησιμοποιούμενου συνεχώς από την διάνοιξή του το 1986 επί 30-ετία !

Επισημαίνεται ότι υπήρχαν πράξεις νομής και κατοχής από πλευράς του Δήμου σε όλο αυτό το διάστημα, όπως : δίκτυο ύδρευσης, συντήρηση – τσιμεντόστρωση / ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος, δημοτική συγκοινωνία, νέα διαπλάτυνση μεταξύ Κάτω – Άνω Βέργας και προέκταση της οδού Ευαγγελίστριας έως την Άνω Βέργα, ως μόνης και κύριας αμαξιτής οδού Παραλίας – Οικισμών, οι οποίες όμως δεν αναφέρθηκαν από τον Δήμο στο Δικαστήριο, ούτε η Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέργας (6/2015), που τεκμηρίωνε την 30-ετή κοινοχρησία και ζητούσε από τον Δήμο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα Δήμου και Κατοίκων.

Αυτή η Έφεση εκδικάζεται στις 8.10.2020. Καλούμε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουν, ει δυνατόν ομόφωνα, την άσκηση νομικών ενεργειών υπεράσπισης των δικαιωμάτων του Δήμου και των Δημοτών (π.χ. Πρόσθετη Παρέμβαση κατά των εναγόντων), ώστε να ακυρωθεί η προηγηθείσα απεμπόληση δημοτικής ιδιοκτησίας.

Καλούμε τις Δημοτικές Παρατάξεις και τα Συμβούλια Κοινοτήτων να σταθούν δίπλα μας και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των Κατοίκων, των Δημοτών και των Πολιτών γενικότερα.

Διότι ο δρόμος χρησιμοποιείται από όλους τους δημότες αλλά και από όσους επισκέπτονται την Κάτω και Άνω Βέργα.

Θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε, ότι από το 2015 - 2017 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά, όσον αφορά τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις απόψεις και τη στάση Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Παρατάξεων σε θέματα υπεράσπισης των δικαιωμάτων του Δήμου και των Δημοτών.

Επίσης σημειώνεται ευρεία υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας σε θέματα Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ας το αξιοποιήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !

Για τους “Φίλους της Βέργας”

Κωνσταντίνος Α. Μαρκάκης

Εκπρόσωπος – Διαχειριστής