Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2020 17:17

Τα μέτρα για τα επικίνδυνα κτίρια - ο ρόλος ΥΠΕΝ, Δήμων, ΤΕΕ και Μηχανικών

Τα μέτρα για τα επικίνδυνα κτίρια - ο ρόλος ΥΠΕΝ, Δήμων, ΤΕΕ και Μηχανικών

Της Σταυρούλας Αγρίου 
Με τους πρόσφατους σεισμούς της Σάμου, ήρθε στην επιφάνεια με τον πιο τραγικό τρόπο, το ζήτημα των ετοιμόρροπων κτιρίων που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό και εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων... 

Παλαιά κτίρια, κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα αλλά ουδέποτε επισκευάστηκαν, εναπομείναντα τμήματα κτιρίων που έχουν καταρρεύσει στο παρελθόν από σεισμούς, τα περισσότερα εγκαταλελειμμένα από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, αποτελούν μόνιμη απειλή, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας επισκευής και συντήρησης τους, είτε λόγω ιδιοκτησιακών διαφορών και προβλημάτων.

Τα συναντά κανείς ιδιαίτερα στα ιστορικά κέντρα των πόλεων, σε πυκνοδομημένες περιοχές αλλά και στους περισσότερους οικισμούς της χώρας.

Η πολιτεία έχει φροντίσει από το 1923 με το Π.Δ 1923 περί επικίνδυνων οικοδομών, και έχει δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο για την άρση ετοιμορροπίας των επικινδύνων κτιρίων, αλλά δεν έχει φροντίσει για την υλοποίηση του στο σύνολο των δήμων και για όλα τα επικίνδυνα κτίρια.

Οι παρεμβάσεις από τους δήμους γίνονται αποσπασματικά και μεμονωμένα και  μόνο για αυτά τα επικίνδυνα για τα οποία έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες στις πολεοδομίες από περίοικους πολίτες.

Σύμφωνα με τον νόμο προβλέπεται η έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης από 3 μηχανικούς και η άμεση εφαρμογή του, που προβλέπει είτε την κατεδάφιση, είτε τη λήψη άμεσων μέτρων άρσης της επικινδυνότητας, χωρίς καμία άλλη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα κατεδαφίσουν, ή είναι αγνώστου διαμονής, ο νόμος προβλέπει ότι είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να προβεί στην κατεδάφιση ή την άρση ετοιμορροπίας.

Η χώρα μας είναι από τις πλέον σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης, ανά τακτά διαστήματα συμβαίνουν μεγάλα γεγονότα και είναι υποχρέωση μας να θωρακίσουμε την ασφάλεια των πολιτών, ώστε μαζί με τον αντισεισμικό κανονισμό που παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα για τα σύγχρονα κτίρια, να δημιουργήσει ένα ικανό πλέγμα ασφάλειας.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει:

1) οι δήμοι όλης της χώρας να συγκροτήσουν άμεσα τριμελείς επιτροπές μηχανικών για τον έλεγχο όλων των επικίνδυνων κτιρίων, συνεπικουρούμενοι από τις περιφέρειες, αλλά και από το ΤΕΕ για την έκδοση πρωτοκόλλων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών, αλλά και στην άμεση υλοποίηση των κατεδαφίσεων, καθώς και στην λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων άρσης της ετοιμορροπίας.

2) το Τεχνικό Επιμελητήριο να μπει μπροστά, να διαθέσει την τεχνογνωσία του και να συνδράμει όλους τους δήμους στη χώρα, ώστε να γίνει έλεγχος σε όλα τα επικίνδυνα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά.

3) η πολιτεία από την πλευρά της, οφείλει να διαθέσει άμεσα στους δήμους την απαιτούμενη χρηματοδότηση, για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων όλων των επικίνδυνων κτισμάτων ή την άρση της ετοιμορροπίας τους.

4) το υπουργείο Περιβάλλοντος οφείλει να συγκροτήσει τα παρατηρητήρια εποπτείας και ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος, που προβλέπονται στον νόμο 4495/17 και τα οποία θα ανήκουν στην περιφέρεια και θα  έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, προβαίνοντας συστηματικά στον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης αλλά και της επικίνδυνης δόμησης.

Η ασφάλεια και η ζωή των κατοίκων οφείλει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε μια ευνομούμενη πολιτεία και κατά συνέπεια πρέπει να διαθέσει όλους τους απαιτούμενους πόρους τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε στελεχιακό δυναμικό προβαίνοντας στις απαραίτητες προσλήψεις μηχανικών, για την εποπτεία του δομημένου περιβάλλοντος και την προστασία και ασφάλεια των πολιτών της.

Της Σταυρούλας Αγρίου

Πολιτικός μηχανικός Μsc, Μέλος της Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ, με την παράταξη  «Συμμαχία για ένα προοδευτικό ΤΕΕ»