Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 01:01

Πρωτοφανής άγνοια ή “περί τίνος πρόκειται αν δεν απατάσθε;”

Πρωτοφανής άγνοια ή “περί τίνος πρόκειται αν δεν απατάσθε;”

Δημήτρης Α. Δριμής 
Η μεθόδευση της απευθείας ανάθεσης των περιβαλλοντικών μελετών με τη λανθασμένη επίκληση αδυναμίας είναι προκλητική και ταυτόχρονα δηλωτική πλήρους άγνοιας της δημόσιας διοίκησης. 

Η ΔΕΥΑΤ με έγγραφό της (1873/4-6-2021) ζήτησε από την Τεχνική Υπηρεσία τη σύνταξη μελετών γιατί η ίδια αδυνατεί «λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού σε ό,τι αφορά την ειδικότητα μελετητή στο αντικείμενο των περιβαλλοντικών μελετών κατηγορίας πτυχίου 27».

Η Τεχνική Υπηρεσία  απαντά (1874/4-6-2021) πως αδυνατεί να συντάξει τις μελέτες “διότι δεν διαθέτει στο δυναμικό της μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)”.

Είναι όμως έτσι ή τα έχουν μπερδέψει; 

Προφανώς έχουν μπερδέψει κατηγορίες πτυχίων μελετητών που αφορούν σε ιδιώτες, με πτυχία δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών, που έχουν δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής μελετών.


〈  "Υπερτιμολόγηση" υποστηρίζει ο Δ.Δριμής για περιβαλλοντικές μελέτες σε Βιολογικούς της Τριφυλίας  〉


Ας μάθουν πως στο Μητρώο Μελετητών εγγράφονται και κατατάσσονται οι ιδιώτες μηχανικοί και όχι οι μηχανικοί  του δημοσίου. Οι υπηρεσίες του δημοσίου και των δήμων δεν έχουν μελετητικά πτυχία. Έχουν μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, που συντάσσουν και υπογράφουν μελέτες. Αν ασκούσαν, για παράδειγμα, ιδιωτικό έργο οι μηχανικοί του δήμου και της ΔΕΥΑΤ θα είχαν το δικαίωμα εγγραφής και κατάταξης στην κατηγορία 27. 


〈  55 ημέρες εργασίας και 24.450€, για επικαιροποίηση 2 υπαρχουσών μελετών!  〉


 

Οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου όσο και ο χημικός μηχανικός της ΔΕΥΑΤ δεν έχουν, δεν χρειάζονται και δεν υπογράφουν με μελετητικά πτυχία αλλά με τα πτυχία των σχολών τους. Τελεία. 

Οι δημότες αναρωτιούνται:

Γιατί αφήσατε να λήξουν οι προθεσμίες και γιατί δεν υποβάλλατε τόσο καιρό και δεν υποβάλλετε φάκελο ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ της ΑΕΠΟ, αφού “δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των δεδομένων” βάσει των οποίων εκδόθηκαν;

Γιατί η αλληλογραφία των υπηρεσιών στηρίζεται στη λάθος υπόθεση πως χρειάζεται μελετητικό πτυχίο 27, ενώ δεν χρειάζεται καθώς οι μηχανικοί του δήμου και της ΔΕΥΑΤ έχουν επιστημονική επάρκεια σύνταξης και υπογραφής του σχετικού φακέλου; Μπορείτε κ. Πρόεδρε, αν δεν το γνωρίζετε, να ρωτήσετε σχετικά το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Γιατί, τέλος, η επιστημονική μελέτη για την ανάθεση σε ιδιώτη δεν θεωρήθηκε από προϊστάμενο μηχανικό ΠΕ, αλλά από απόφοιτο Λυκείου ΔΕ; 

Με βάση τα παραπάνω η επιστημονική μελέτη ανάθεσης, η απόφαση ανάθεσης και η σύμβαση, κατά τη γνώμη μας, πάσχουν νομικά και ως εκ τούτου οι σχετικές δαπάνες, από τα ανταποδοτικά χρήματα των δημοτών, είναι μη νόμιμες.

Υ.Γ. 

Στη σύμβαση που βιαστήκατε να υπογράψετε κ. πρόεδρε της ΔΕΥΑΤ δεν αναγράφετε τι πτυχίο και τι ειδικότητα έχει ο ανάδοχος. Γιατί δεν το αναγράψατε; Το ξεχάσατε; Τι πτυχίο έχει ο ανάδοχος που μπορεί να συντάξει τις μελέτες και δεν μπορούν ο χημικός μηχανικός με μεταπτυχιακό, ούτε οι υπόλοιποι μηχανικοί της υπηρεσίας με πτυχία πολυτεχνείου; Παρακαλώ, δώστε πειστικές εξηγήσεις στους δημότες χωρίς κραυγές, αν μπορείτε.

Με την ΑΕΠΟ της Κυπαρισσίας τι και πότε θα γίνει; Νέα ανάθεση και νέο 25/χίλιαρο;