Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 19:21

Τι γίνεται στη ΔΕΥΑΚ; (ΙΙ)

Τι γίνεται στη ΔΕΥΑΚ; (ΙΙ)

Του Σταμάτη Μπεχράκη 
Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, στις 28 Μαρτίου 2022, έθεσα κάποιες ερωτήσεις στον κ. δήμαρχο Καλαμάτας και πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, με τον τίτλο «Τι γίνεται στη ΔΕΥΑΚ;»

Η μία αφορούσε δύο συμβάσεις που ψηφίστηκαν σε μία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, οι οποίες αφορούσαν την απασχόληση στη Δημοτική Επιχείρηση του ίδιου προσώπου!

Η δεύτερη αφορούσε υπάλληλο της ΔΕΥΑΚ που μετατέθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους με την οργανική της θέση, όμως η ΔΕΥΑΚ δεν την απασχολεί στη συγκεκριμένη θέση για την οποία έχει ειδικότητα.

Η τρίτη ερώτηση αφορούσε τη συμπεριφορά της διοίκησης σε εργαζόμενη, την οποία ουσιαστικά εξαναγκάζει να αποχωρήσει από την Υπηρεσία επειδή θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης. 

Για τα ερωτήματα αυτά ο κ. δήμαρχος είπε ότι θα ενημερωθεί και θα μου απαντήσει. 

Περίμενα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Μεγάλη Δευτέρα την απάντηση του κ. δημάρχου αλλά μάταια. Απλά είπε, αφού επέμεινα στις ερωτήσεις μου, ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσίασα, όμως συγκεκριμένες απαντήσεις δεν δόθηκαν. 

Αναγκάζομαι να επανέλθω στις ίδιες ερωτήσεις και να θέσω και ορισμένες επιπλέον, τις οποίες έθεσα και στη συνεδρίαση της Μεγάλης Δευτέρας, σχετικά με τη διακήρυξη του έργου «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας και των 18 αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας. 

-Γιατί μιλάει η διακήρυξη για 18 αντλιοστάσια; Δεν υφίστανται 18 αντλιοστάσια αλλά 7 αντλιοστάσια λυμάτων (σε διασύνδεση με SCADA - απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας από υπολογιστή) και 6 αντλιοστάσια ύδρευσης (στο SCADA). 

-Στη συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της διακήρυξης αναφέρεται  ότι η δυναμικότητα της εγκατάστασης της ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τους καλοκαιρινούς μήνες λαμβάνεται ως 120.000 Ισοδύναμου Πληθυσμού.  Πώς γίνεται όμως να ζητείται Χημικός Μηχανικός με εμπειρία τριών (3) ετών σε εγκαταστάσεις με Ισοδύναμο Πληθυσμό τουλάχιστον 2.000, δηλαδή εξαιρετικά μικρότερο των πραγματικών συνθηκών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Καλαμάτας. 

Αντίστοιχα για τον Μηχανολόγο Μηχανικό και τους τρεις εργάτες ζητείται εμπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με δυναμικότητα Ισοδυνάμου Πληθυσμού τουλάχιστον 120.000, όπως θα έλεγε κανείς ότι είναι και το αναμενόμενο. 

Επίσης γιατί στην επιστημονική ομάδα ο Χημικός Μηχανικός πρέπει να είναι αποκλειστικά ΠΕ, ενώ ο Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να είναι είτε ΠΕ είτε ΤΕ και όχι μόνο ΠΕ;

-Γιατί στην εταιρική μορφή δεν έχει τεθεί ως προϋπόθεση η αποδεδειγμένη εμπειρία της τεχνικής εταιρείας – άρα και η συνακόλουθη προϋπόθεση για ύπαρξη της εταιρείας μεγαλύτερη των τριών (3) ετών -, σε έργα/εγκαταστάσεις που είναι συναφή με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό (π.χ. εργοληπτικό πτυχίο, μελετητικό πτυχίο, ή/και προηγούμενες συμβάσεις που να αποδεικνύουν αναμφίβολα την αντικειμενική ενασχόληση της εταιρείας με τέτοιου είδους έργα;

-Γιατί στη διακήρυξη ορίζεται ότι ο Χημικός Μηχανικός της επιστημονικής ομάδας του Αναδόχου θα είναι Υπεύθυνος για την Λειτουργία της ΕΕΛ Καλαμάτας, αρμοδιότητα που σύμφωνα με τον ΟΕΥ της Επιχείρησης ανήκει στον προϊστάμενο του Τμήματος  Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων- Ποιοτικού Ελέγχου- Προστασίας Περιβάλλοντος (άρθρο 17 Ο.Ε.Υ.); Τίθεται θέμα σύγκρουσης/αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και όχι μόνο σε αυτό το σημείο. 

Επιμένω να ζητώ απαντήσεις στις ερωτήσεις μου και θα επιμείνω μέχρι να απαντήσει ο κ. δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ  για να απαντηθεί εν τέλει «τι συμβαίνει στη ΔΕΥΑΚ;»Σταμάτης Μπεχράκης

Δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΚ